Detail předmětu

Městské a průmyslové sítě

FEKT-MMESAk. rok: 2017/2018

Předmět má studenty podrobněji seznámit s vybranými problémy projektování a provozu průmyslových sítí, které se týkají především elektrických ochran zařízení a řešení některých poruch a přechodných jevů.

Výsledky učení předmětu

Výpočty nastavení ochran, řešení přechodných jevů v průmyslových rozvodech - přepětí, rozběh skupiny pohonů, záskok napájení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a zkoušky z předmětů MPRS, MESV a MPRJ.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Projekty a písemná závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Typy sítí, jejich provoz, vlastnosti, řešení poruch.
Dimenzování a jištění zařízení průmyslového rozvodu.
Řídící a ochranné terminály pro průmyslové sítě.
Metodiky pro řešení systému chránění.
Ochrany proti přepětí v průmyslovém rozvodu.
Kompenzace účiníku v průmyslovém rozvodu.

Cíl

Seznámit studenty se základy projektování v městských a průmyslových sítích především s ohledem na výpočty a nastavování ochran.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor