Detail předmětu

Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1

FEKT-XAN3Ak. rok: 2016/2017

- standardní kurz pro středně pokročilé zaměřený na obecnou i technickou angličtinu
- zahrnuje gramatickou část s komunikativními typy úloh
- začleňuje četbu, poslech, mluvení i psaní
- rozvíjí dosavadní slovní zásobu
- upevňuje a doplňuje gramatické znalosti
- zabývá se technickými texty s důrazem na jazyk

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Aktivní účastí v hodinách i písemnou zkouškou se ověří, že absolvent předmětu je schopen:

- použít odbornou i obecnou slovní zásobu (zaměstnání, obchod, osobnostní kvality, popis grafů, jídlo, volný čas)
- aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas, budoucí čas, tvorba otázek, stupně přídavných jmen)
- komunikovat plynule a efektivně v daném kontextu s určitou chybovou tolerancí (zaměstnání, cestování, obchod, sport, koníčky, společenské situace) a vyjádřit názor, souhlas, nesouhlas
- číst při využití základních technik čtení (skimming, scanning, výběr relevantních informací, detailní porozumění)
- rozumět anglicky vedené hodině i instrukcím a vést si poznámky na základě poslechu; rozumět přirozené mluvě v daném kontextu
- napsat dopis formální i neformální, vyplnit formulář, písemně popsat osobu i místo

Prerekvizity

Student, který se do předmětu zapíše, má být schopen: - použít základní obecnou slovní zásobu (zaměstnání, volný čas, jídlo, životní prostředí, předměty denního použití, grafy) - aplikovat gramatická pravidla na běžné situace (tvorba otázek, přítomný, minulý, budoucí a předpřítomný čas, způsobová slovesa, podmínkové věty, trpný rod) - komunikovat srozumitelně v daném kontextu s chybovou tolerancí - číst a interpretovat jednodušší obecný i odbornější text - rozumět anglicky vedené hodině a jednodušší mluvené angličtině v daném kontextu - napsat jednodušší formální i neformální text s jistou chybovou tolerancí

Doporučená nebo povinná literatura

Sada technických textů
Samostatná domácí příprava:www.feec.vutbr.cz/et
Harding, Keith; Lane, Alastair: International Express Intermediate (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

semestrální test minimálně 24 bodů (60%), maximálně 40 bodů, obsahuje gramatiku a slovní zásobu
závěrečná zkouška (60 bodů), obsahuje poslech a čtení odborného textu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 2. Gramatika: opakování časů - pres. simple a continuous. Slovní zásoba: sociální sítě a internet
3. - 4. Gramatika: past simple, present perfect. Slovní zásoba: obchodní anličtina, frázová slovesa
5.- 6. Gramatika: will, may, might, be likely / possible. Slovní zásoba: příčína a důsledek
7. - 8. Gramatika: druhý stupeň přídavných jmen. Slovní zásoba: město, přídavná jm. -ing vs -ed
9. - 10. Gramatika: způsobová slovesa. Slovní zásoba: barvy v idiomech, předpony
11. - 12. Technické texty, opakování.
13. Semestrální test

Cíl

Výuka se zaměřuje na:

- nárůst slovní zásoby studentů
- prohloubení gramatických znalostí
- další rozvoj čtyř základních dovedností (mluvení, čtení, poslech a psaní)
- rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny
- práci s technickými texty

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

ÚČAST NA CVIČENÍCH JE POVINNÁ!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program AUDIO-J bakalářský

  obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program BTBIO-A bakalářský

  obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor