Detail předmětu

Professional Practice

FEKT-NXMBAk. rok: 2015/2016

Odborná praxe na klinických pracovištích, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích a ve firmách působících v oblasti biomedicínského inženýrství a ekologického inženýrství, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s podmínkami odborné praxe na klinických pracovištích, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích a ve firmách působících v oblasti biomedicínského inženýrství a ekologického inženýrství, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

-

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe na klinických pracovištích, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích a ve firmách působících v oblasti biomedicínského inženýrství a ekologického inženýrství, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

80 hod., povinná

Vyučující / Lektor