Detail předmětu

Company Management

FEKT-NPMAAk. rok: 2015/2016

Základy managementu, management, cíle, funkce, prvky. Strategie, plánování. Pravomoc, odpovědnost, rozpětí. Podnikatelské subjekty. Organizační struktura. Stimulace, motivace. Metody a nástroje managamentu. Rozhodovací proces.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení procesu řízení firmy, zvládnutí analytických technik a metod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Weihrich,H. - Koontz,H. : Management. Praha, Victoria Publisching 1993. 659 s.
Eliáš.K.: Obchodní společnosti. Praha, BECK 1994, 340 s.
Coleman,R.: 525 způsobů jak se stát lepším manažerem. Praha, MP 1994. 156 s.
Žáček,V. aj.: Akciová společnost. Praha, MP 1994. 139 s.
Pražská,L. aj.: Řízení obchodních firem. Praha, VŠE 1993. 346 s.
Truneček,J.: Management podniku. Praha, VŠE 1993. 177 s.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní vystupování k přednášeným seminárním pracem, kotrola docházky.

Písemné zpracování a prezentace semestrálního projektu
Prezentace týmového projektu
Úspěšné zvládnutí znalostního testu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Úvod k managementu
Vlastnosti podnikatele
Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce, Pražský kongres
Baťův systém řízení
Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
Management dle cílů
Hospodářská soutěž
Strategie,plánování
Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
Organizování subjekty podnikání - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
Organizování subjekty podnikání - společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturaliuzací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor