Detail předmětu

Filosofie současnosti - postmodernismus

FEKT-CFSPAk. rok: 2015/2016

Předmět seznamuje posluchače přístupnou a přehlednou formou s povahou myšlenkových proudů, které provázejí dění současného tzv. postmoderního světa. Jednotlivé filosofické či náboženské směry jsou vykresleny i s jejich původem, přednostmi i riziky jejich případného bezhlavého prosazování.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu by měl posluchač být schopen rozeznat v současné pluralistické společnosti její jednotlivé prvky, mít přiměřený přehled o jejich původu a charakteru a být tedy schopen komunikovat i s lidmi jiné filosofické či náboženské orientace, než je jeho vlastní.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Dějiny světa
Dějiny náboženství (Eliade, různí autoři)
Dějiny filosofie
Dějiny politických a ekonomických učení (Hearnshaw F.J.C; Mertl J; Mendl B.; různí další autoři)
Lyotard, J-F.: O postmodernismu, Praha 1993

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování je založeno na přednáškách, součástí přednášek je i diskuse se studenty o jednotlivých tématech.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1.Inventura našeho současného světa, základní danosti lidské existence – výchozí hodnoty dalšího uvažování. Obsah pojmů „moderna“ a „postmoderna“
2.Pluralita, multikulturnost, postmoderna – proč je mnoho náboženských a filosofických směrů a kde se vzaly, smysl a funkce náboženských a filosofických soustav. Postmoderní koncepce polycentričnosti pravdy.
3.Kořeny současného pluralismu v základech evropské kultury, různé možné způsoby vzájemné koexistence odlišných principů, izolace, monopol, proti sobě, vedle sebe
4.Současné náboženské směry – od světových náboženství po nekonformní skupiny. Náboženství kmenová a univerzalistická, polytheismus, dualismus a monotheismus, fideistické (náboženské) prvky v myšlení, mýty staré a moderní
5.Filosofické, nenáboženské způsoby vidění světa, jejich původ a vznik. Počátky vědeckého myšlení v Řecku, první filosofové.
6.Sofisté – zakladatelé linie, vedoucí až k současnému postmodernímu relativismu a pragmatismu
7.Platon – věčně inspirativní podobenství o světě ideí, zakladatel utopických, idealistických, sociálně reformních podob představ o společnosti, ve kterých může být role státu povážlivě přetížena. Současné formy myšlení, navazující na Platona
8.Aristoteles – východiskem je realita, nikoliv idea a ideál. Vyústění v představě dokonale propojeného světa, nadaného smyslem a účelem nejen v celku, ale i v každé jednotlivosti. Na konci z něj čerpá jak náboženství (novotomismus), tak vcelku atheistický liberalismus. Od personalismu k individualismu.
9.Středověká syntéza, největší a jediný univerzální nábožensko-filosofický systém v dějinách evropské kultury – chvály a výtky na adresu středověku
10.Rozpad středověkého univerzálního systému, jeho možné příčiny, příznaky a důsledky. Co nového (moderního) přichází místo starého. Hledání nového určujícího principu.
11.Vliv a důsledky objevů na poli věd a techniky, nová ekonomická a politická učení (dodnes živá)
12.Válka a revoluce, průvodní jevy evropské kultury, jejich filosofická východiska a vyústění. Konflikt či koexistence civilizací. Globalizace jako nový fenomén. Ekonomika jako určující princip.
13.Budoucnost světa, pesimistické a optimistické vize. Místo jedince v globální informační znalostní společnosti

Cíl

Cílem předmětu je především pomoci studentům ve vlastní samostatné orientaci v mnohdy nepřehledné situaci současného člověka. Dalším cílem je poskytnutí potřebného přehledu k tomu, aby si student mohli nalézt a vytvořit svůj vlastní obraz světa. Látka je seřazena a vybrána s respektováním historicky zcela nových podmínek multikulturní společnosti globalizovaného světa.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-BC bakalářský

  obor BC-AMT , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-EST , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-MET , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
  obor BC-TLI , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor