Detail předmětu

Zpracování vícerozměrných signálů

FEKT-BZVSAk. rok: 2015/2016

Předmět Zpracování vícerozměrných signálů se věnuje jednorozměrným časovým signálům a dvourozměrným obrazovým signálům. Hlavní náplní předmětu jsou metody a postupy pořízení a číslicového zpracování signálů a obrazů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen navrhnout a implementovat algoritmy a metody zpracování jednorozměrných časových a dvourozměrných obrazových signálů.

Prerekvizity

V předmětu Zpracování vícerozměrných signálů jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sonka M., Hlavac V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. Thomson 2008. ISBN 978-0-495-08252-1. (EN)
Russ J.C.: The Image Processing Handbook. CRC Press 1995. ISBN 0-8493-2516-1. (EN)
Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění. Grada 1992. ISBN 80-85424-67-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení. Předmět využívá e-learning (Midas).

Způsob a kritéria hodnocení

V předmetu Zpracování vícerozměrných signálů jsou bodově hodnocena týdenní počítačová cvičení (10x4 body) a závěrečná písemná zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů v obou částech výuky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do zpracování signálů.
2. Diskrétní obraz.
3. Pořízení obrazu.
4. Jasové transformace.
5. Geometrické transformace.
6. Integrální transformace.
7. Detekce hran a rohů.
8. Filtrace šumu a poruch.
9. Segmentace obrazu.
10. Popis objektů.
11. Klasifikace a třídění.
12. Matematická morfologie.

Cíl

Předmět je rozdělen na dvě části, diskrétní signály a diskrétní obrazy. V první části jsou studenti seznámeni se základními pojmy zpracování signálů, teorií vzorkování a rekonstrukce a číslicovými filtry se zaměřením na pozdější rozšíření na vícerozměrné, zejména obrazové signály. Obsahem druhé části předmětu jsou pak diskrétní obrazy, konkrétně geometrické a jasové transformace, integrální transformace, gradientní operátory, metody matematické morfologie a základní náhled do segmentace, popisu a klasifikace obrazu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-AMT , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning