Detail předmětu

Pevnost leteckých konstrukcí I

FSI-OPKAk. rok: 2015/2016

Historie letectví. Nové trendy vývoje letadel. Rozdělení letadel. Zatížení působící na letoun, stavební předpisy. Obálka zatížení. Ucelený přehled napjatosti, deformací a únosnosti tenkostěnných konstrukcí. Metody snižování hmotnosti a efektivního využívání materiálu. Napjatost a deformace otevřených a vícenásobně uzavřených konstrukcí. Stabilita prutů a stěn. Nosníkové konstrukce, nosníkové poloskořepiny.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace ve stavebních předpisech. Pro jednoduché případy zatížení vypočítat zatížení jednotlivých částí letounu. Pro typické otevřené i uzavřené letecké konstrukce vypočítat napjatost, deformaci a kritická napětí ztráty stability.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Niu, m. C., Airframe Structural Design, Hong KonG ConMilit Press, ISBN 962-7128-09-0, Hong kong, 1988 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je min.80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly z laboratorních cvičení. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Vlastní zkouška je písemná s následným ústním ověřením. Těžiště je v písemné části sestávající z teoretické části sestávající z teoretické části a praktických příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími stavebními předpisy. Objasnění teoretických základů výpočtu napjatosti a deformace tenkostěnných leteckých konstrukcí. Teoretické a praktické znalosti stability prutů a stěn.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nové trendy vývoje letadel. Rozdělení letadel.
2. Hlavní evropské a světové staveb.předpisy. Obálky zatížení.
3. Letové a pozemní případy zatížení. Zatížení křídla, ocasních ploch.
4. Prostředky snižování hmotnosti. Intenzita namáhání.
5. Napjatost tenkostěnných otevřených průřezů. Bezkrutový ohyb.
6. Deformace celé konstrukce, elastická osa, vliv lomení a zakřivení.
7. Vliv zabránění borcení. Zvyšování tuhosti.
8. Nosník.konstr. Met.smyk.toků. Deform.konstr.slož.ze stěn a prutů.
9. Jednodutinové a vícedutinové nosníkové konstrukce.
10. Stabilita prutů.Vliv kombinovaného zatížení.
11. Stabilita stěn.Vliv zakřivení a okrajových podmínek.
12. Vliv štíhlosti, kombinované zatížení, víceparametrické soustavy.
13. Napjatost v sendvičových konstrukcích.

Cvičení

33 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Prohlídka katalogů, prosekty, filmy video.
2. Manévrovací obálka zatížení.
3. Poryvová obálka zatížení.
4. Úvod do systému SAVLE.
5. Zatížení křídla a OP pomocí systému SAVLE.
6. Zatížení křídla a OP pomocí systému SAVLE.
7. Zatížení přistávacího zatížení - vazba na SAVLI.
8. Otevřený průřez, příklady pro napjatost a střed ohyb.smyk.
9. Nosníkové konstrukce - výpočet konkrétní konstrukce.
10. Protokol z laboratorního cvičení.
11. Výpočet stability užitím tabulek a pomocných diagramů.

Laboratoře a ateliéry

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratorní zkouška prutů.
2. Laboratorní zkouška stěn.

eLearning