Detail předmětu

Konstrukce a projektování letadel II

FSI-OK2Ak. rok: 2015/2016

Předmět se zabývá konstrukčními a pevnostními aspekty návrhu a stavby letadel atmosférických s pevnou nosnou plochou. Poskytuje systematický výklad o koncepčním uspořádání, typech konstrukcí a jejich prvcích, aplikaci pevnostních výpočtů a požadavků předpisů letové způsobilosti. V této části se zabývá konstrukcí prostředků mechanizace křídla ocasních ploch, trupu, soustavy řízení, integrací pohonné jednotky a konstrukcí přistávacího zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Principy a postupy při konstrukci letadel podle požadavků mezinárodních předpisů letové způsobilosti.

Prerekvizity

Základní znalosti aerodynamiky letounu. Základní znalosti teorie pružnosti a pevnosti. Základní znalosti o materiálech používaných v letectví.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409. (EN)
PÁVEK, J., KOPŘIVA, Z.: Konstrukce a projektování letadel 1. Vyd.1. Brno, VAAZ, 1979. (CS)
Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988. (EN)
Stinton, D.: The Anatomy of the Airplane, Loughborough University of Technology, Leicestershire, UK, 1998. (EN)
Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit všechna zpracovaná cvičení, která byly zadána. Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.
Zkouška je ústní, skládá se ze tří základních otázek z celé látky náhodně položených. Doplňující otázky podle rozsahu a kvality odpovědí studenta.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepčními zásadami konstrukce letadel i s jejich detailním provedením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná a účast (minimálně 80 %) je kontrolována třídní knihou. Odůvodněnou neúčast je možné nahradit individuálním zadáním.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Kormidla příčného řízení. Křidélka, spoilery. Diferenciace křidélek.
2.Aerodynamické odlehčení, hmotové vyvážení křidélek. Zatížení a konstrukce křidélek.
3.Mechanizace křídla. Vztlakové klapky, sloty. Aerodynamické brzdy, spoilery. Zatížení vztlakových klapek, jejich konstrukce.
4.Ocasní plochy. Účel, možná uspořádání, jejich výhody a nevýhody. Geometrické charakteristiky VOP a SOP.
5.Plovoucí OP, motýlkové OP. Zatížení a konstrukce OP. Aerodynamické odlehčení a hmotové vyvážení OP.
6.Trup. Požadavky, vnější geometrie, kabina posádky, kabina cestujících. Konstrukce trupu. Potah, podélníky, přepážky.
7.Závěsná kování ,kryty kabin, dveře, sedadla, interiér. Přetlaková kabina. Zatížení a pevnostní výpočet trupu.
8.Přistávací zařízení.Funkce,požadavky,typy podvozků, jejich srovnání.
9.Stabilita podvozku, shimmy. Kola, brzdy, tlumiče. zatížení a výpočty.
10.Systémy pro řízení letu. Funkční a konstrukční požadavky. Zatížení řízení.
11.Přímé řízení, posilovače. Moderní principy řízení (FBW).
12.Pohonná soustava. Součásti, umístění na letounu,ovládání.
13.Zatížení a výpočet motorového lože nosníkového a prutového.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Návrh závaží pro hmotové vyvážení výškového kormidla.
2.Výpočet uchycení hmotového vyvážení výškového kormidla.
3.Vyšetření zatížení VOP od manévru a od poryvu.
4.Výpočet závěsového momentu výškového kormidla.
5.Výpočet sil v spojovacích kováních VOP.
6.Návrh zasklení pilotní kabiny a vypracování výhledového diagramu.
7.Určení sil v závěsech dveří přetlakové kabiny.
8.Výpočet sil, násobků a zrychlení při přistání letounu.
9.Návrh mechanismu zasouvacího podvozku.
10.Pevnostní kontrola uzlu řízení.
11.Kontrola dimenzí prutového motorového lože.
12.Kontrola dimenzí nosníkového motorového lože.
13.Návrh pevnostní zkoušky SOP.