Detail předmětu

First Certificate in English I

FAST-BYA20Ak. rok: 2013/2014

Kurz BYA20 je kurzem na úrovni UPPER-INTERMEDIATE a jeho cílem je zlepšit schopnost studentů:
- pracovat se složitými texty a porozumět hlavním bodům, které jsou v nich obsaženy,
- plynule a spontánně komunikovat s rodilými mluvčími, a pokud je to nutné, tak i pravidelně, takovým způsobem, že ani jedna strana nebude mít problémy s vyjadřováním a porozuměním straně druhé,
- používat angličtinu s velkou mírou přesnosti, pokud jde o známá témata, a používat běžné gramatické tvary.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Cílem kurzu BYA20 je zlepšit schopnosti studentů na vyšší pokročilosti (UPPER-INTERMEDIATE) ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B1++ podle Common European Framework, která je stanovena institucí Council of Europe. Kurz BYA20 navazuje na kurz BYA8. Studenti si rozšíří jazykové dovednosti ve všech oblastech, včetně gramatiky i slovní zásoby.

Prerekvizity

Studenti musejí absolvovat zkoušku BY51, aby se mohli zapsat na tento kurz. Jinými slovy, musí být již schopni dobře zvládnout tyto oblasti: - všeobecně porozumět informacím, které se týkají známých témat a situací, např. se kterými je možné se setkat v práci, škole, ve volném čase atd. za předpokladu, že jsou vyjádřeny jasně a srozumitelně, - používat angličtinu k úspěšné komunikaci ve většině situací, se kterými je možné se setkat při cestování v cizině, - vytvořit jednoduchý souvislý text s jednoduchým kontextem, - popsat zážitky a události, ambice, očekávání a plány a stručně vysvětlit nebo obhájit své názory a tvrzení. Je doporučeno předem absolvovat tyto volitelné kurzy: BYA7 a BYA8.

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig: New English File Upper-Intermediate. Oxford University Press., 2008. ISBN 978-0-19-451957-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování slovní zásoby a prohloubení znalosti interaktivní formou, s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností probíhá pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií, LMS Moodle a Smartboardů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. File 5A
2. File 5A
3. File 5B
4. File 5C
5. File 5C
6. File 6A
7. File 6B
8. File 6B
9. File 6C
10. File 7A
11. File 7B
12. File 7C + opakování
13. Test

Cíl

Cílem kurzu BYA20 je zlepšit schopnost studentů na vyšší pokročilosti ve všech oblastech: v gramatice, slovní zásobě, konverzaci, poslechu, čtení a psaní, až k pokročilosti B2 podle CEF (Common European Framework), která je stanovena institucí Council of Europe. Kurz navazuje na kurz BYA8. Stručný přehled požadavků pro úroveň angličtiny B2 je uveden v anotaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB bakalářský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-APS bakalářský

  obor APS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program ARCHURB magisterský navazující

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. File 5A Gerundia a infinitivy
2. File 5A Slovní zásoba Hudba
3. File 5B Fráze s “used to”; slovní zásoba – spánek
4. File 5C Uvozovací slovesa
5. File 5C Slovní zásoba – media
6. File 6A Členy; dvojice slov
7. File 6B Nepočitatelná/pomnožná substantiva
8. File 6B Slovní zásoba – město
9. File 6C Kvantifikátory; slovní zásoba – věda
10. File 7A Fráze s “wish”, adjektiva
11. File 7B Věty odporovací a účelové; slovní zásoba – reklama
12. File 7C Vztažné věty; cizí slova v angličtině
13. Opakování; test