Detail předmětu

Angličtina pro začátečníky I

FAST-BYA1Ak. rok: 2013/2014

Mluvnice: přítomný čas prostý, zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, neurčitá, přivlastňovací pád, modální slovesa, předložky místa a času, množ. číslo podstatných jmen, členy (1), číslovky (1)
Slovní zásoba: představování a seznamování se, rodina, země a národnosti, zaměstnání, volný čas, každodenní činnosti, dovednosti

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládnou základní gramatická pravidla přítomného času, budou se schopni představit a navázat kontakt, mluvit o sobě a své rodině a o tom, co dělají ve volném čase.

Prerekvizity

Žádné

Korekvizity

Žádné

Doporučené volitelné složky programu

Žádné

Doporučená nebo povinná literatura

Clive Oxenden: New English File Elementary. Oxford University Press, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max.3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Žádné

Osnovy výuky

1. 1A sloveso "be" (kladné věty), osobní zájmena / číslovky 1-10, abeceda, pozdravy, dny v týdnu
2. 1B/C sloveso "be" (otázky a záporné věty), přivlastňovací zájmena / země a národnosti, číslovky 10-100
3. 1D/E neurčité členy "a, an", množné číslo, ukazovací zájmena / běžné předměty, pokyny ve výuce
4. 2A přítomný čas prostý (kladné a záporné věty) / slovesné fráze
5. 2B přítomný čas prostý (otázky) / zaměstnání
6. 2 C/D přivlastňovací "´s" / rodina
7. 3A přídavná jména
8. 3B určování času / běžné denní činnosti
9. 3C příslovce času ve větě / časové předložky
10. 3D/E časové předložky / datum, řadové číslovky
11. 4A modální sloveso can (can´t) / slovesa
12. 4B sloveso like + ing / nakupování
13. 4C/E zájmena předmětná / v obchodě s oblečením

Cíl

Studenti zvládnou základní gramatická pravidla přítomného času, budou se schopni představit a navázat kontakt, mluvit o sobě a své rodině a o tom, co dělají ve volném čase.
Výstupní úroveň podle CEFR je A1-.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 1 kredit, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. A sloveso be +, zájmena, výslovnost; čísla 1-10, abeceda, pozdravy
2. B/C sloveso be -?, přivlastňovací zájmena; země a národnosti, čísla 10-100
3. D/E a,an, množné číslo, this, that; běžné předměty, fráze v hodině
4. 2A present simple +-, slovesné fráze
5. B present simple ?; povolání
6. C p. 21 / D přivlatňovací s; rodina
7. 3A přídavná jména
8. 3B hodiny; každodenní rutina
9. 3D příslovce frekvence; časové předložky
10. 3D/E časové předložky, datum, řadové číslovky
11. 4A can; další slovesné fráze
12. 4B like + ing; nakupování
13. 4C/E předmětová zájmena; v obchodě