Detail předmětu

Konstrukce a dopravní stavby

FAST-BO01Ak. rok: 2013/2014

Historie, vývoj a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a jejich obecné charakteristiky.
Materiály pro konstrukce - vlastnosti materiálů z hlediska použití ve stavebních konstrukcích, hlavní materiálové charakteristiky.
Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, zatěžovací stavy a kombinace.
Betonové a zděné konstrukce, kovové a dřevěné konstrukce - základní typy, dispoziční a konstrukční řešení, zásadní konstrukční detaily.
Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky, zděné mosty - klenby: přehled používaných typů.
Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy, jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy.
Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
Navrhování liniových staveb. Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Přehled o základních konstrukčních systémech nosných stavebních konstrukcí - halové stavby, patrové budovy, inženýrské konstrukce, technologické konstrukce, mosty a lávky. Přehled o fyzikálně mechanických vlastnostech, výhodách a nevýhodách základních konstrukčních materiálů nosných konstrukcí a jejich statistických parametrech. Základní principy zatížení nosných stavebních konstrukcí.
Obecné informace o dopravě - historie, druhy dopravy, význam ve společnosti, klady a zápory dopravy, dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU, dopravní infrastruktura. Železniční doprava - železniční síť, organizačně správní struktura, rozdělení železničních staveb. Silniční a dálniční síť, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.

Prerekvizity

Základní znalosti stavebních látek, elementární základy pružnosti, pevnosti a stavební mechaniky.

Korekvizity

Rozšíření poznatků o vlastnostech konstrukčních materiálů a jejich vyhodnocení, rozšíření znalostí pružnosti, pevnosti, stavební mechaniky a vybraných statistických metod.

Doporučená nebo povinná literatura

Salmon, C.G., Johnson, J.E.: Steel Structures: Design and Behavior. Addison-Wesley Pub Co, 1997. (EN)
Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2002. (CS)
Bajer, M., Karmazínová, M., Puchrík, J. a kol.: Konstrukce a dopravní stavby - studijní opora pro kombinované studium. CERM, elektronická forma, 2004. (CS)
Nilson, A. H., Darwin, D., Dolan, C. W.: Design of Concrete Structures. McGraf-Hill, New York, 2004. (EN)
Ferjenčík,P.,Melcher,J. a kol.: Navrhovanie ocelových konštrukcií. ALFA Bratislava, 1986. (SK)
Chochol, Lehovec a kol.: Cesty a dialnice-Projektovanie. ALFA Bratislava, 1989. (SK)
Tyc, Kubát, Dostál, Havíř: Železniční stavby. Dh-Press Bratislava, 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné vypracování konkrétních úkolů ve cvičení odpovídajících harmonogramu cvičení a v rozsahu stanoveném vyučujícím. Účast na cvičeních je povinná. Zkouška je konána písemnou formou a její rozsah vychází z anotace předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy. jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy.
9. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
10. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
11. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
12. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-terminologie, základní pojmy.
13. Projektování pozemních komunikací-terminologie, základní pojmy.
Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.
2. Materiály pro stavební konstrukce.
3. Základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí.
4. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
5. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
6. Zásady konstrukčního řešení staveb.
7. Betonové a ocelové mosty a dřevěné lávky.
8. Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy. jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy.
9. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
10. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
11. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
12. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-terminologie, základní pojmy.
13. Projektování pozemních komunikací-terminologie, základní pojmy.
Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady navrhování a vytváření výpočtových modelů stavebních konstrukcí.
2.-3. Základní typy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb: základní typy betonových, zděných, ocelových a dřevěných konstrukcí, betonové, ocelové a dřevěné mosty a lávky, zásady konstrukčního řešení staveb.
4.-5. Materiály pro stavební konstrukce: základní stavební materiály, jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, výhody a nevýhody.
6. Zatížení stavebních konstrukcí, jeho klasifikace, druhy, hodnoty pro výpočet, zatěžovací stavy a kombinace.
7.-9. Historie dopravy, rozdělení na jednotlivé druhy dopravy, jejich význam ve společnosti, klady a zápory dopravy. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
10. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně-správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb.
11. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy.
12. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha-terminologie, základní pojmy.
13. Příprava dat pro automatické projektování, zásady projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.