Detail předmětu

Ekonomie

FAST-BV01Ak. rok: 2013/2014

Úvod do ekonomické teorie. Základní ekonomické pojmy a vztahy. Nabídka a poptávka, formování trhu. Finanční trhy – trh peněz a trh kapitálu. Základy makroekonomické teorie – makroekonomické výstupy – rovnováha a ekonomický růst – inflace a nezaměstnanost. Makroekonomická politika – hospodářská politika, její cíle a nástroje. Trh výrobků a služeb – chování spotřebitele, teorie podniku. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Pochopení základních pojmů a kategorií mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí. Orientace v základních makroekonomických ukazatelích jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost. Orientace ve vztazích mezi základními mikroekonomickými subjekty jako domácnost, firma, stát a zahraničí.

Prerekvizity

Znalosti ze základů společenských věd v rozsahu středoškolských znalostí.

Korekvizity

Předmět je zařazen v prvním ročníku studia, souběžné znalosti nejsou požadovány.

Doporučená nebo povinná literatura

SÁDLÍK, Jindřich a KORYTÁROVÁ, Jana: Základy ekonomie – cvičebnice. Brno: AN CERM, s.r.o., 2006. ISBN 80-7204-473-7. (CS)
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics. Brno: AN CERM, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-529-7. (EN)
KORYTÁROVÁ, Jana, SÁDLÍK, Jindřich a kolektiv: Základy ekonomie – Principles of economics. Brno: AN CERM, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-529-7. (CS)
SAMUELSON, Paul a NORDHAUS, William: Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2008. ISBN 80-205-0590-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zadaných příkladů. Zkouška sestává z písemného testu, písemných odpovědí na otázky a z ústní zkoušky. Pro absolvování ústní zkoušky musí student získat z písemné části zkoušky minimálně 50 bodů ze 100.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.–3. Ekonomie – základní pojmy a vztahy
4.–6. Finanční trhy
7.–9. Základy makroekonomické teorie
10.–11. Makroekonomická politika
12. Trh výrobků a služeb
13. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace

Cíl

Získání základních pojmů a kategorií z mikroekonomie, makroekonomie a světové ekonomiky. Student získá rovněž znalosti z fungování ekonomického systému, jeho nástrojů, institucí a zákonitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–3. Ekonomie – základní pojmy a vztahy
4.–6. Finanční trhy
7.–9. Základy makroekonomické teorie
10.–11. Makroekonomická politika
12. Trh výrobků a služeb
13. Trh výrobních faktorů. Mezinárodní ekonomická integrace

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod do ekonomie, charakteristika tržní ekonomiky
3.-4. Základní elementy trhu
5.-6. Makroekonomické výstupy
7.-8. Finanční trhy
9.-10. Trh kapitálu, mezinárodní trh peněz
11.-12. Trh výrobků a služeb – teorie firmy
13. Trh výrobků a služeb – teorie spotřebitele