Výběr fakulty

Najdětesikolegy
azaměstnancenaFASTu

Fakulta stavební je moderní vysokoškolskou vzdělávací institucí, která neustále usiluje o inovaci studijních oborů a jednotlivých předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické a praktické poznatky. Důraz je kladen také na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v prezenční a kombinované formě. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Možnosti spolupráce

Naši absolventi patří
díky znalostem ke
špičce ve svém oboru

 • ~600

  studentů každý rok úspěšně dokončí bakalářské studium

 • ~600

  studentů každý rok úspěšně dokončí magisterské studium

 • 46 %

  studentů si najde práci ještě před ukončením studia

 • 87 %

  absolventů má zajištěnou  práci do 3 měsíců od ukončení studia

V jakých oborech vychováváme budoucí hvězdy

 • Pozemní stavby

 • Navrhování pozemních staveb

 • Konstrukce a statika staveb

 • Technická zařízení budov

 • Stavebně materiálové inženýrství

 • Konstrukce a dopravní stavby

 • Vodní hospodářství a vodní stavby

 • Realizace staveb

 • Management stavebnictví

 • Geodézie a kartografie

 • Geodézie, kartografie a geoinformatika

 • Městské inženýrství

 • Architektura pozemních staveb

 • Architektura a rozvoj sídel

Možnosti spolupráce

 • Zadání závěrečné práce

  Zadejte našim studentům bakalářskou či diplomovou práci.

  Zjistit více

 • Možnosti exkurzí

  Ukažte studentům, v čem vynikáte, a pozvěte je na exkurzi.

  Zjistit více

 • Účast na výuce

  Cítíte potřebu vzdělat studenty v určitém konkrétním oboru? Zapojte se do výuky.

  Zjistit více

 • Podpora studentů

  Chcete dostat vaši firmu do povědomí studentů? Podpořte sponzorstvím studenty či fakultní akce.

  Zjistit více

Zajímá vás něco jiného? Kontaktujte nás

doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.

doc. Ing.

JanJandora

Ph.D.

Proděkan pro vnější vztahy

+420 54114 7759
jandora.j@fce.vutbr.cz