• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Magisterské studium

VUT v Brně nabízí 1,5 až 2leté magisterské navazující studium v 16 aktivních akreditovaných magisterských studijních programech s velkým počtem zajímavých studijních oborů a to formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul inženýr (Ing.) nebo inženýr architekt (Ing. arch.) nebo magistr umění (MgA.).

Přijímací řízení

Přijímací řízení do magisterských navazujících studijních programů je v kompetenci jednotlivých fakult a Ústavu soudního inženýrství (ÚSI). Jednou z podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je doklad o úspěšném absolvování bakalářského studia.