Procházka budovami

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 2896/2, 616 69 Brno
telefon: 541 141 144
fax: 541 141 270
e-mail: info@fme.vutbr.cz
http://www.fme.vutbr.cz