doc. Mgr.

Zuzana Hübnerová

Ph.D.

FSI, ÚM OSO

hubnerova@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.

Publikace

 • 2014

  HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Analysis of daily average PM10 predictions by generalized linear models in Brno, Czech Republic. Atmospheric Pollution Research, 2014, roč. 5, č. 3, s. 471-476. ISSN: 1309- 1042.
  Detail | WWW

 • 2013

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Properties of some test of equality of two negative binomial samples. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. 1. Melville, New York: American Institute of Physic: AIP Publishing LLC, 2013. s. 1839-1842. ISBN: 978-0-7354-1185- 2. ISSN: 0094- 243X.
  Detail

  HÜBNEROVÁ, Z.; VÁŇOVÁ, T.; PROCHÁZKA, J. Estimates of item parameters in computer adaptive testing. In 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Mendel Journal series. Brno: FSI VUT Brno, 2013. s. 421-426. ISBN: 978-80-214-4755- 4. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2012

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Comparison of Powers of Some Tests in One- Way ANOVA Type Model with Negative Binomial Distribution. In XX International Conference PDMU-2012, Problems of Decision Making under Uncertainties Proceedings - Applied Papers. 1. Brno: Publishing office of the University of Defence, 2012. s. 19-30. ISBN: 978-80-7231-897- 1.
  Detail

  STADLOBER, E.; HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Forecasting of Daily PM10 Concentrations in Brno and Graz by Different Regression Approaches. Austrian Journal of Statistics, 2012, roč. 41, č. 4, s. 287-310. ISSN: 1026- 597X.
  Detail

 • 2011

  VESELÝ, V.; MICHÁLEK, J.; HÜBNEROVÁ, Z.; KOLÁŘ, M. Vybrané statistické metody pro predikci rizkových jevů. In Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. 1. Brno: 2011. s. 146-158. ISBN: 978-80-210-5858- 3.
  Detail

  HÜBNEROVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. Influence of Estimate of Shape Parameter on Tests in Models with Negative Binomial Distribution. In Biometric Methods and Models in Current Science and Research. Brno: ukzuz, 2011. s. 119-126. ISBN: 978-80-7401-028- 6.
  Detail

 • 2009

  VESELÝ, V.; TONNER, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Analysis of PM10 Air Pollution In Brno Based on Generalized Linear Model With Strongly Rank- Deficient Design Matrix. Environmetrics, 2009, roč. 20, č. 6, s. 676-698. ISSN: 1180- 4009.
  Detail

 • 2008

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.; VESELÝ, V. Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol in Brno City, Czech Republic. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2008, roč. 42, č. 37, s. 8661-8673. ISSN: 1352- 2310.
  Detail

 • 2007

  HRDLIČKOVÁ, Z.; DOUDOVÁ, L. One-way ANOVA type model with negative binomial distribution. Seattle, USA: University of Washington, 2007. s. 25-25.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Navrhy zkusebnich planu pri analyze spolehlivosti zalozene na silach testu v zobecnenem linearnim modelu. In Proceedings of the FSI junior konference Brno 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  VESELÝ, V.; HRDLIČKOVÁ, Z.; TONNER, J.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M. Analysis of PM10 air pollution in Brno based on a GLM with strongly rank-deficient design matrix. Brno, C( eská republika: TIES, 2007. s. 118-118.
  Detail

 • 2006

  HRDLIČKOVÁ, Z. Prediction of risk of sepsis based on deviance in MGLM. In IWSM 2006, Proceedings of the 21st International Workshop on Statistical Modelling. Galway, Ireland: Corrib and Data Printers Ltd., 2006. s. 242-245. ISBN: 1-86220-180- 3.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Mnohorozměrné zobecněné lineární modely. 2006.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; KOLÁŘ, M.; MICHÁLEK, J.; VESELÝ, V. The Statistical Analysis of Air Pollution by Suspended Particulate Matter in Brno. Program and Abstracts. Kalmar, Švédsko: 2006. s. 36-36.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Comparison of the power of the tests in one- way ANOVA type model with Poisson distributed variables. Environmetrics, 2006, roč. 17, č. 3, s. 227-237. ISSN: 1180- 4009.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Užití síly testů k plánování experimentů. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu - Sborník referátů XVII. Letní školy biometriky. Lednice: UKZUZ, 2006. s. 151-158. ISBN: 80-86548-89- 9.
  Detail

  MICHÁLEK, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Užití klasifikačních metod při analýze genů ovlivňujících průběh sepse. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu - Sborník referátů XVII. Letní školy biometriky. Brno: UKZUZ, 2006. s. 235-244. ISBN: 80-86548-89- 9.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Regulární rozdělení exponenciálního typu. In Statistické dny v Brně. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 25-26. ISBN: 80-214-3214- 4.
  Detail

 • 2005

  HRDLIČKOVÁ, Z. Powers of Test in Two- way ANOVA Type Model with General Distribtuion from the Exponential Class. 25th European Meeting of Statisticians, 24--28 July 2005, Oslo Norway, Final Programme and Abstracts. Oslo, Norway: University of Oslo, 2005. s. 476-476.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Statistical Inference about ROC Curves based on GLM. Program and Abstracts. The Sixteenth International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences. Beijing China: Chinese Academy of Science and CSIRO, 2005. s. 52-52.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; SVĚTLÍKOVÁ, P.; JOBOVÁ, M. Užití mnohorozměrného zobecněného lineárního modelu ke klasifikaci objektů. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 32-37. ISBN: 80-85960-92- 3.
  Detail

 • 2004

  HRDLIČKOVÁ, Z. Powers of Anova Tests for Variables with General Distribution from Exponential Class. In The Joint Proceedings of Accuracy 2004 and TIES 2004. USA: USDA Forest Service, 2004.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; SEDLAČÍK, M. Diagnostika populací s rozdělením gama pomocí ROC křivek. In Proceedings : XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 2004. Vyškov: VVŠ- PV FEM, 2004. s. 1-7. ISBN: 80-7231-116- 6.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; DOUDOVÁ, L. Faktorová analýza - geometrická interpretace, metody a příklady použití. In Sborník XVI. LŠB, 21. - 25.6. 2004, Pribylina. Nitra: Agentúra Slovenskej akadémie podohospodárských vied, 2004. s. 69-78. ISBN: 80-89162-06- 1.
  Detail

  HRDLIČKOVÁ, Z. Power of the Test in One- way ANOVA Type Model with Poisson Distributed Variables. In Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk University Brno, 2004. s. 123-136. ISBN: 80-210-3564- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.