• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.

prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.

Hlavní e-mail skula@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 28121
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
KLAŠKA, J.; SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS - THE IMAGINARY CASE. UTILITAS MATHEMATICA, 2017, roč. 103, č. 2, s. 99-109. ISSN: 0315-3681.
Detail
KLAŠKA, J.; SKULA, L. Law of inertia for the factorization of cubic polynomials - the case of primes 2 and 3. Mathematica Slovaca, 2017, roč. 67, č. 1, s. 71-82. ISSN: 0139-9918.
Detail
 
2016
KLAŠKA, J. SKULA, L. LAW OF INERTIA FOR THE FACTORIZATION OF CUBIC POLYNOMIALS - THE CASE OF DISCRIMINANTS DIVISIBLE BY THREE. Mathematica Slovaca, 2016, roč. 66, č. 4, s. 1019-1027. ISSN: 0139-9918.
Detail
 
2013
SKULA, L. Moore- Penroseova inverze matice a její aplikace. Kvaternion, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 7-14. ISSN: 1805- 1324.
Detail
 
2011
KLAŠKA, J.; SKULA, L. Mordell' s equation and the Tribonacci family. FIBONACCI QUARTERLY, 2011, roč. 49, č. 4, s. 310-319. ISSN: 0015- 0517.
Detail
KUREŠ, M.; SKULA, L. Reduction of matrices over orders of imaginary quadratic field. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, 2011, roč. 435, č. 6, s. 1903-1919. ISSN: 0024- 3795.
Detail
 
2010
KLAŠKA, J.; SKULA, L. The Cubic Character of the Tribonacci Roots. FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0015- 0517.
Detail
KLAŠKA, J.; SKULA, L. Periods of the Tribonacci Sequence Modulo a Prime p 1 (mod 3). FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 3, s. 228-235. ISSN: 0015- 0517.
Detail
KLAŠKA, J.; SKULA, L. A note on the cubic characters of Tribonacci roots. FIBONACCI QUARTERLY, 2010, roč. 48, č. 4, s. 324-326. ISSN: 0015- 0517.
Detail
 
2009
SKULA, L. Special Isomorphisms of F[x1,...,xn] Preserving GCD and their Use. Czechoslovak Mathematical Journal, 2009, roč. 59, č. 2, s. 759-771. ISSN: 0011- 4642.
Detail
 
2008
SKULA, L.; AGOH, T. The fourth power of the Fermat quotient. JOURNAL OF NUMBER THEORY, 2008, roč. 128, č. 1, s. 2865-2873. ISSN: 0022- 314X.
Detail
KUREŠ, M.; SKULA, L. Smith normal form of a matrix of generalized polynomials with rational exponents. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2008, roč. 62, č. 1, s. 81-90. ISSN: 0365- 1029.
Detail
 
2007
SKULA, L.; DILCHER, K. The cube of the Fermat quotient. 2007, roč. 6, č. A24, s. 1-12.
Detail
SKULA, L. Příspěvek k aritmetice zobecněných polynomů. In Proceedings of 6th Internacional Conference APLIMAT 2007. 6. Bratislava: University of Technology, Bratislava, 2007. s. 123-129.
Detail
SKULA, L. Fermatův kvocient s bází 2. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Process, 2007. Brno: University of Defence, Brno, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-7231-228- 3.
Detail
 
2006
SKULA, L. Poznámka k algebraické teorii v oblasti diskrétního lineárního řízení. In XXIV International Colloquim. Brno: University of Defence, 2006. s. 1-6. ISBN: 80-7231-139- 5.
Detail
 
2005
SKULA, L. A note on involutoryautomorphisms of C and the use of algebrically independent numbers for the construction diagonable matrices. 2005, roč. 2004, č. 12, s. 49-60.
Detail
 
2003
SKULA, L. A Categorial Contribution to the Kummer Theory of ideal numbers. 2003, roč. 53, č. 3, s. 255-271.
Detail
SKULA, L. Categories of semigroups with divisor theory. 2003, roč. 48, č. 1, s. 85-91.
Detail
 
1999
SKULA, L.; JEDELSKÝ, D. Some Results from the Tables of Irregularity Index of a Prime. 1999, roč. 2000, č. 8.
Detail
 
1998
SKULA, L. Fermat and Wilson Quotiens for p- Adic Intagers. 1998, roč. 1998, č. 6, s. 167-181.
Detail
 
1996
SKULA, L. On a Special Ideal Contained in the Stickelberger Ideal. 1996, roč. Maz 1996, č. 58, s. 173-195.
Detail
AGOH T., DILCHER K., SKULA L. Fermat Quotients for Composite Moduli. 1996, roč. Sept 1997, č. 66, s. 29-50.
Detail
 
1995
SKULA, L. Inclusion among special Stickelberger subideals. 1995, roč. 1997, č. 11, s. 147-158.
Detail
SKULA, L.,AGOH, T., DILCHER K. Wilson Quotients for Composite Moduli. 1995, roč. Aprl 1998, č. 222, s. 843-861.
Detail
SKULA, L.; AGOH, T. Kummer type kongruences and Stickelberger subideals. 1995, roč. 1996, č. 525. 3.
Detail
 
1994
SKULA, L. Involutions for Matrices and Generalized Ivverses. 1994, s. 284-308.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.