• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

Hlavní e-mail zak.l@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 2118
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
ŽÁK, L.; VALIŠ, D.; VINTR, Z.; HASILOVÁ, K. Mathematical modelling of soot particles in oil. In Safety and Reliability:Theory and Application, ESREL 2017. London: Taylor & Francis Group, 2017. s. 719-726. ISBN: 978-1-138-62937- 0.
Detail
 
2016
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; POKORA, O. System Condition Estimation Based on Selected Tribodiagnostic Data. Quality and Reliability Engineering International, 2016, roč. 32, č. 2, s. 635-645. ISSN: 0748-8017.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; POKORA, O.; LÁNSKÝ, P. Perspective analysis outcomes of selected tribodiagnostic data used as input for condition based maintenance. RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY, 2016, roč. 145, č. 1, s. 231-242. ISSN: 0951-8320.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; VINTR, Z.; HASILOVÁ, K. Mathematical Analysis of Soot Particles in Oil Used as System State Indicator. In IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2016. Bali, Indonesia: IEEE, 2016. s. 147-151. ISBN: 978-1-5090-3664- 6.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Finding the Optimal Time for Preventive Maintenance Using Linear Regression. In MENDEL 2016, 22th International Conference on Soft Computing. Brno, CZ: Brno, University of Technology, 2016. s. 235-240. ISBN: 978-80-214-5365- 4.
Detail
VALIŠ, D.; HASILOVÁ, K.; ŽÁK, L. Combustion engine condition estimation based on indirect diagnostics data. In Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group, 2016. s. 1930-1936. ISBN: 978-1-138-02997- 2.
Detail
 
2015
VALIŠ, D.; ŽÁK, L. Contribution to oil data assessment for system condition determination. In Safety and Reliability: Methodology and Applications. UK, London: Taylor & Francis Group, London, 2015. s. 287-292. ISBN: 978-80-214-4984- 8.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L. Oil Additives Used as Indicator and Input for Preventive Maintenance Optimisation. In International Conference on Military Technologies 2015 (ICMT). Brno, Česká republika: IEEE, 2015. s. 1-6. ISBN: 9788072319763.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; CHALOUPKA, J. Oil quality and system maintenance optimisation. In Safety and Reliability of Complex Engineered Systems. London: CR Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 2473-2480. ISBN: 9781138028791.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D. COMPARISON OF REGRESSION AND FUZZY ESTIMATES ON FIELD OIL DATA. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 85-90. ISSN: 1803-3814.
Detail
 
2014
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; POKORA, O. Engine residual technical life estimation based on tribo data. EKSPLOAT NIEZAWODN, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 203-210. ISSN: 1507- 2711.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; WALEK, A.; PIETRUCHA-URBANIK, K. Selected mathematical functions used for operation data information. In Safety, Reliability and Risk Analysis: Beyond the Horizon. 2014. s. 1303-1308. ISBN: 978-1-138-00123- 7.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; CHALOUPKA, J. Prediction of Vehicle further Operation and Fault ased on Tribo- diagnostic. In Proceedings of the 2014 IEEE IEEM. Malajsie: IEEE, 2014. s. 33-37. ISBN: 978-1-4799-6410- 9.
Detail
GLOS, J.; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Possibilities for Optimizing Maintenance of Military Vehicles on the Results of Tribological Diagnostics. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 40-42. ISSN: 1313- 0226.
Detail
GLOS, J.; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Model of Assessment Engine Oil Data. Transport Means 2014, Proceedings of 18th International Conference, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 223-226. ISSN: 2351- 4604.
Detail
GLOS, J.; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Possibilities for optimizing maintenance of military vehicles on the results of tribological diagnostics. Sbornik dokladi ot dvadeset i treta meždunarodna naučno- techničeska konferencia, 2014, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1310- 3946.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Fuzzy approximation for oil field data. In MENDEL 2014, 20th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT Brno, 2014. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-4984- 8. ISSN: 1803- 3814.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; POKORA, O. Contribution to systém failure occurence prediction and to system remaining useful life estimation based on oil field data. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, 2014, roč. 229, č. 1, s. 36-45. ISSN: 1748-006X.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L. Wear particles and application of two areas regression function for technical system condition assessment. In Problemy Utrzymania Systemów Technicznych. N. 2014. s. 93-101. ISBN: 978-83-7814-269- 0.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; POKORA, O. Failure prediction of diesel engine based on occurrence of selected wear particles in oil. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, 2014, roč. 56, č. 10/ 2015, s. 501-511. ISSN: 1350-6307.
Detail
VINTR, Z.; VALIŠ, D.; ŽÁK, L. Selected Engine Oil Data Assessment and In- Service Operation Estimation. In Proceedings of the 2015 International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering (QR2MSE 2015). Chengdu, China: Institute of Reliability Engineering, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-1-4799-1016- 8.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L. Utilisation of selected mathematical functions for some metal oil data evaluation. In RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION. 2014. s. 344-354. ISBN: 978-9984-818-70- 2.
Detail
 
2013
GLOS, J.; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Possibilities of Mathematical Modelling of Tribo- Diagnostics Data. Transport Means, 2013, roč. 2013, č. 10, s. 216-219. ISSN: 1822- 296X.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; GLOS, J.; WALEK, A. Contribution to Mathematical Modelling of Oil Field Data. In Periodical of Applied Mechanics and Materials. 2013. s. 455-462. ISBN: 978-3-03785-733- 5.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; WALEK, A. Assessment of Engine Deterioration Based on Oil Fe Data. In Periodical of Applied Mechanics and Materials. 2013. s. 165-173. ISBN: 978-3-03785-554- 6.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; CHALOUPKA, J. Prediction of further Operation based on Vehicle Tribo Data. In Proceedings of the 2013 IEEE IEEM, Bangkok. 2013. s. 44-48. ISBN: 978-1-4799-0986- 5.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; WALEK, A. Selected Mathematical Functions used for Oil Field Data Information Mining. In Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2013 (ICMT'13). 2013. s. 191-198. ISBN: 978-80-7231-917- 6.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; WALEK, A. On Approaches of Assessment of Tribo Data from Medium Lorry Truck. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer, 2013. s. 445-454. ISBN: 978-3-319-00541- 6. ISSN: 2194-5357.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; CHALOUPKA, J.; WALEK, A. On Approaches of Assessment of Tribo Data From Heavy Tracked Vehicle. In Applied Mechanics and Materials, Zurich, Switzerland. 2013. s. 303-310. ISBN: 978-3-03785-898- 1.
Detail
 
2012
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; GLOS, J.; WALEK, A. OIL FIELD DATA AND THEIR UTILISATION FOR SYSTEM OPERATION ASSESSMENT. In Deterioration, Dependability, Diagnostics. Deterioration, Dependability, Diagnostics. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2012. s. 237-246. ISBN: 978-80-7231-886- 5.
Detail
GLOS, J; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Possibilities of Tribo- diagnostics Regarding Maintenance Optimisation. In INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN LOGISTICS AND MECHATRONICS SYSTEMS ITELMS' 2012. Panevezys: Kaunas University of Technology, 2012. s. 73-79. ISBN: 978-609-02-0571- 6.
Detail
GLOS, J.; ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Maintenance Optimization Based on Tribo Diagnostics. Transport Means, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 29-32. ISSN: 1822- 296X.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; GLOS, J. POSSIBLE INPUT TO MAINTENANCE OPTIMISATION BASED ON NON- DIRECT DIAGNOSTICS. In 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012). New York: Curran Associates, Inc, 2012. s. 143-153. ISBN: 978-1-62276-436- 5.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D.; GLOS, J. COMPARISON OF STATISTICAL AND FUZZY APPROACHES USED ON FIELD DATA. Mendel Journal series, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 46-51. ISSN: 1803- 3814.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D.; KOUCKÝ, M. On approaches for non- direct determination of system deterioration. EKSPLOAT NIEZAWODN, 2012, roč. 14, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1507- 2711.
Detail
VALIŠ, D.; ŽÁK, L.; GLOS, J.; WALEK, A. Deteremination of System Operation History based on oil Filed Data. Zeszyty Naukowe, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 58-67. ISSN: 1731- 8157.
Detail
 
2011
ŽÁK, L. Prediction of Fuzzy Times Series applying Fuzzy Inference Systém. Mendel Journal series, 2011, roč. 17, č. 1, s. 148-153. ISSN: 1803- 3814.
Detail
ŽÁK, L.; DOUDOVÁ, L.; WEISEROVÁ, E.; GALIOVÁ, L.; MICHÁLEK, J.; JANIŠ, R.; BUŇKA, F. Estimation of the effect of the combinations of sodium phosphates on hardness of the model processed cheese by fuzzy logics. Mendel Journal series, 2011, roč. 17, č. 1, s. 161-166. ISSN: 1803- 3814.
Detail
ŽÁK, L.; VALIŠ, D. Contribution to specific determination of system state and condition. In Advances in Safety, Reliability and Risk Management. 2011. s. 63-63. ISBN: 978-0-415-68379- 1.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy regrese. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 209-220. ISSN: 1210- 8022.
Detail
WEISEROVÁ, E.; DOUDOVÁ, L.; GALIOVÁ, L.; ŽÁK, L.; MICHÁLEK, J.; JANIŠ, R.; BUŇKA, F. The effect of combinations of sodium phosphates in binary mixtures on selected texture parameters of processed cheese spreads. INTERNATIONAL DAIRY JOURNAL, 2011, roč. 21, č. 12, s. 979-986. ISSN: 0958- 6946.
Detail
 
2010
ŽÁK, L. Transformation of Time Series to Fuzzy Time Series. In Sborník Mendel 2010. Mendel Journal series. Brno: 2010. s. 210-215. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803- 3814.
Detail
ŽÁK, L.; DOUDOVÁ, L.; WEISEROVÁ, E.; BUŇKA, F.; MICHÁLEK, J. Fuzzy a regresní přístup k odhadu změn konzistence sýrů ovlivněnou záměnou směsi tavicích solí. In Biometrika 2010. 2010. s. 33-40. ISBN: 978-80-7401-028- 6.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy Inference System a jeho využití pro odhad vlivu počasí na spotřebu elektrické energie. Automatizace, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 49-52. ISSN: 0005- 125X.
Detail
 
2009
ŽÁK, L. MODIFICATION OF OBJECTS SIMILARITY FOR SEARCHING T- CLUSTERS. Journal of Applied Mathematics, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 97-101. ISSN: 1337- 6365.
Detail
ŽÁK, L. ODHAD MOŽNÉ ZÁVISLOSTI VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH VELIČIN PROCESU S VYUŽITÍM FUZZY LOGIKY. In Sborník Request 08. Liberec: TU Liberec, 2009. s. 137-143. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
Detail
ŽÁK, L. Prognóza spotřeby elektrické energie v České republice v letech 2009 až 2013 s využitím fuzzy logiky. Automatizace, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 626-629. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. DISSIMILARITY, T- DISSIMILARITY and T- CONTINOUS CLUSTERS. In Sborním Mendel 2009. Mendel Journal series. 2009. s. 123-126. ISBN: 978-80-214-3884- 2. ISSN: 1803- 3814.
Detail
 
2008
ŽÁK, L. Fuzzy relations utilization in searching clusters. In Sborník Mendel 2008. Brno: 2008. s. 125-130. ISBN: 978-80-214-3675- 6.
Detail
ŽÁK, L. Posouzení kvality předpovědi časových řad pomocí trendu. In Sborník Request 08. Brno: VUT Brno, 2008. s. 237-243. ISBN: 978-80-214-3774- 6.
Detail
ŽÁK, L. Hledání možné závislosti parametrů procesu pomocí FIS. In Sborník : Inteligentní systémy pro praxi. 2008. s. 59-64. ISBN: 978-80-7399-354- 2.
Detail
 
2007
ŽÁK, L. Odhad kurzu koruny k EUR pomocí Fuzzy Inference Systému. In Sborník : Inteligentní systémy pro praxi. 2007. s. 31-32. ISBN: 978-80-239-8245- 9.
Detail
ŽÁK, L. Možné způsoby definování Fuzzy Inference Systému ze známých dat. In Sborník : Aplimat 2007. 2007. s. 441-448. ISBN: 978-80-969562-9- 6.
Detail
ŽÁK, L. Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků. In Sborníik 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výrob. 2007. s. 376-384. ISBN: 978-80-01-03709- 6.
Detail
ŽÁK, L. Odhad parametrů procesu z naměřených dat pomocí fuzzy logiky. In Sborník Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi 2007. 2007. s. 329-333. ISBN: 978-80-248-1649- 4.
Detail
ŽÁK, L. Reliability Data Analysis using Fuzzy Clustering. In Sborník : RISK, QUALITY AND RELIABILITY, Ostrava, 2007. 2007. s. 229-232. ISBN: 978-80-248-1575- 6.
Detail
ŽÁK, L. A Power Consumption Dependence on the Weather. Acta Mechanica Slovaca, 2007, roč. 11, č. 4, s. 579-584. ISSN: 1335- 2393.
Detail
 
2006
ŽÁK, L. Fuzzy inference system a jeho využití při předpovědi časových řad. In 5th International Conference APLIMAT. Bratislava: FME STU Bratislava, 2006. s. 559-566. ISBN: 80-967305-6- 8.
Detail
ŽÁK, L. Možné způsoby ohodnocení kvality předpovědi časových řad. In Sbornk : Statistické dny v Brně 2006. 2006. s. 65-66. ISBN: 80-214-3214- 4.
Detail
ŽÁK, L. Nalezení vhodné metody pro předpověď časové řady. In Sborník : Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi. 2006. s. 244-249. ISBN: 80-248-1224- X.
Detail
 
2005
ŽÁK, L. Aplikace fuzzy logiky na časové řady. In Aplimat 2005, 4nd International Conference. Bratislava: FME STU Bratislava, 2005. s. 549-555. ISBN: 80-969264-1- 1.
Detail
 
2004
ŽÁK, L. Shluková analýza (III) - dodatek. Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 389-391. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. Shluková analýza (III). Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 5, s. 320-326. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. Shluková analýza (II). Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 251-254. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy logika a její využití pro prognózu spotřeby energie na roky 2005 - 2010. Acta Mechanica Slovaca, 2004, roč. 2004, č. 10, s. 471-477. ISSN: 1335- 2393.
Detail
ŽÁK, L. Využití fuzzy logiky pro předpověď časových řad. In , Moderní matematické metody v inženýrství - 3mi. Dolní Lomná: n, 2004. s. 227-233. ISBN: 80-248-0736- X.
Detail
ŽÁK, L. Financial Time Series Prediction by Means of Fuzzy Logic. In Mendel 2004, 10th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT FSI, 2004. s. 204-210. ISBN: 80-214-2676- 4.
Detail
ŽÁK, L. On Vagueness and Hierarchical Clustering. In 11th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: n, 2004. s. 126-132. ISBN: 3-9808089-5- 5.
Detail
ŽÁK, L. Shluková analýza. Automatizace, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 184-190. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy Logic and Financial Time Series. In Second International Conference on Soft Computing applied in Computer and Economic Environments. Kunovice, ČR: 2004. s. 93 ( s.)ISBN: 80-7314-025- X.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy Inference System and Prediction. In International Conference on Soft Computing applied in Computer and Economic Environments. Kunovice, ČR: n, 2004. s. 31-37. ISBN: 80-7314-025- X.
Detail
ŽÁK, L. Vliv vágnosti na shlukování objektů. In , Aplimat 2004 – 3nd International Conference. Bratislava , SK: n, 2004. s. 85-89. ISBN: 80-227-1996- X.
Detail
 
2003
ŽÁK, L. Use of Fuzzy Sets in Power Consumption Appraisal. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 547-552. ISSN: 1335- 2393.
Detail
ŽÁK, L. Energy Time Series, Fuzzy Logic Prediction. In Mendel 2003, 9th International Conference on Soft Computing. Brno: FSI VUT Brno, 2003. s. 206-211. ISBN: 80-214-2411- 7.
Detail
ŽÁK, L. Využití fuzzy množin ve shlukové analýze. In Moderní matematické metody v inženýrství. Dolní Lomná: n, 2003. s. 200-206. ISBN: 80-248-0480- 8.
Detail
ŽÁK, L. Vágně definované objekty a jejich shlukování. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 99-113. ISSN: 1210- 2717.
Detail
ŽÁK, L. Využití fuzzy množin v energetice. In Aplimat 2003, 2nd International Conference, Bratislava. Bratislava: Strojní fakulta, Bratislava, SR, 2003. s. 775-780. ISBN: 80-227-1813- 0.
Detail
ŽÁK, L. Simulace fuzzy matematiky ve Fuzzy Logic Toolbox a její využití ve shlukové analýze a predikci. In Konference MATLAB 2003. Praha: n, 2003. s. 639-646. ISBN: 80-7080-526- 9.
Detail
ŽÁK, L. Využití fuzzy regulátoru při definování podobnosti vágně definovaných objektů. In Inteligentní systémy pro praxi. Seč u Chrudimi: AD& M, 2003. s. 21-23. ISBN: 80-239-0201- 6.
Detail
ŽÁK, L. Nový způsob využití fuzzy množin ve shlukování. In Aplimat 2003, 2nd International Conference. Bratislava: Srojní fakulta, Bratislava, SR, 2003. s. 763-774. ISBN: 80-227-1813- 0.
Detail
ŽÁK, L. Clustering of Vaguely Defined Objects. Archivum Mathematicum, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 38-50. ISSN: 1212- 5059.
Detail
 
2002
ŽÁK, L. Shlukování vágně definovaných objektů. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis, 2002, roč. 2002, č. 124, s. 1-37. ISSN: 1213- 4198.
Detail
ŽÁK, L. Using of Fuzzy Regulator in Clustering of Vaguely Define Objects. In 10th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: IPM Hochschule Zittau, 2002. s. 311-320. ISBN: 3-9808089-2- 0.
Detail
ŽÁK, L. Odhad vlivu počasí na odběr elektrické energie pomocí fuzzy regulátoru. Automatizace, 2002, roč. 45, č. 5- 6, s. 326-333. ISSN: 0005- 125X.
Detail
ŽÁK, L. Jeden ze způsobů zpracování nepřesných dat. 2002.
Detail | WWW
 
2001
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy-Neural Network Based Short- Term Seasonal and Average Load Forecasting. In NOSTRADAMUS. Zlín: Technická univerzita Zlín, 2001. s. 154 ( s.)
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. FUZZY-NEURAL NETWORK BASED SHORT- TERM SEASONAL AND AVERAGE LOAD FORECASTING. In 4th International Conference on Prediction and Nonlinear Dynamics, Nostradamus Prediction Conference. Zlín: n, 2001. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7318-030- 8.
Detail
ŽÁK, L. Vaguely Defined Objects and Fuzzy Clustering. In 7th International Conference on Soft Computing. VUT FSI: VUT FSI, 2001. s. 311 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Implementation of Hybrid-Fuzzy Neural Network Approach for Short Term Hourly and Peak Load Forecasting Using Weather Parameters. In 7th International Conference on Soft Computing. Brno: VUT FSI, 2001. s. 282 ( s.)ISBN: 80-214-1894- X.
Detail
ŽÁK, L. Generalization of Fuzzy Clustering for Vaguely Defined Objects. In 9th Zittau Fuzzy Colloquium. Zittau: n, 2001. s. 268 ( s.)ISBN: 3-9808089-0- 4.
Detail
ŽÁK, L. Some Methods of Clustering of Fuzzy Objects. 2001.
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. FORECASTING WEEKLY ELECTRIC LOAD USING A HYBRID FUZZY- NEURAL NETWORK APPROACH. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 44 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Forecasting Weekly Electric Load Using a Hybrid Fuzzy- Neural Network Approach. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2001, roč. 2001, č. 11- 12, s. 24 ( s.)ISSN: 1210- 2717.
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy Logic Based Short- Term Electric Load Forecasting. In Elektro- 2001. Žilina Slovak Republic: Žilinská univerzita, 2001. s. 45 ( s.)
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Implementation of Hybrid Fuzzy-Neural Network Approach for Short- Term Hourly and Peak Load Forecasting Using Weather Parameters. In MENDEL- 2001. Brno: FSI VUT Brno, 2001. s. 25 ( s.)
Detail
ŽÁK, L., KHAN, M. Předpověď spotřeby elektrické energie s využitím fuzzy regulátoru. Acta Mechanica Slovaca, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 513 ( s.)ISSN: 1335- 2393.
Detail
KHAN, M., ŽÁK, L., ONDRŮŠEK, Č. Fuzzy Logic Based Short_ Term Electric Load Forecasting. In ELEKTRO 2001, 4th International Scientific Conference. Žilina, SR: n, 2001. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7100-836- 2.
Detail
ŽÁK, L. Odhad vlivu počasí na odběr elektrické energie pomocí fuzzy regulátoru. In Inteligentní systémy pro praxi. Luhačovice: n, 2001. s. 81 ( s.)ISBN: 80-238-7812- 3.
Detail
 
2000
ŽÁK, L. Clustering of Fuzzy Objects 2. In MENDEL 2000. Brno: FSI VUT, 2000. s. 303 ( s.)ISBN: 80-214-1609- 2.
Detail
ŽÁK, L. Zobecnění fuzzy shlukování pro fuzzy objekty. In FUZZI LOGIKA, NEURONOVÉ SÍTĚ A PRAVIDLOVÉ EXPERTNÍ SYSTÉMY Inteligentní systémy pro praxi. Luhačovice: n, 2000. s. 333 ( s.)ISBN: 80-238-6140- 9.
Detail
ŽÁK, L. Fuzzy Objects and Fuzzy Clustering. In 8th Zittau Fuzzy Colloquium 2000. Zittau: IPM Hochschole - Zittau, 2000. s. 333 ( s.)ISBN: 3-00-006723- X.
Detail
 
1999
ŽÁK, L. Clustering of Fuzzy Objects 1. In Mendel 99. Brno: VUT FSI, 1999. s. 310 ( s.)ISBN: 80-214-1131- 7.
Detail
ŽÁK, L. Shlukování fuzzy objektů. In Fuzzy logika , neuronové sítě a expertní systémy. Hrubá Skála: AD& M, 1999. s. 51 ( s.)ISBN: 80-238-4743- 0.
Detail
 
1998
ŽÁK, L. Fuzzy shlukování. In Fuzzy logika - od metodiky k aplikacím. Hrubá Skála: AD& M, 1998. s. 81 ( s.)ISBN: 80-238-4743- 0.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.