• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.

Hlavní e-mail doupovec@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1951
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
DOUPOVEC, M.; KUREK, J.; MIKULSKI, W. Vertical functors on fibered manifolds. DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, 2017, roč. 54, č. A, s. 100-110. ISSN: 0926-2245.
Detail
 
2014
DOUPOVEC, M.; KUREŠ, M. Some geometric constructions on Frobenius Weil bundles. DIFFERENTIAL GEOMETRY AND ITS APPLICATIONS, 2014, roč. 35, č. S, s. 143-149. ISSN: 0926- 2245.
Detail
 
2013
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. On symmetrization of higher order jets. Miskolc Mathematical Notes, 2013, roč. 14, č. 2, s. 495-502. ISSN: 1787- 2405.
Detail
 
2011
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. On iteration of higher order jets and prolongation of connections. Annales Polon.Math., 2011, roč. 100, č. 1, s. 55-75. ISSN: 0066- 2216.
Detail
 
2010
DOUPOVEC, M.; KOLÁŘ, I.; MIKULSKI, W. On the jets of foliation respecting maps. Czechoslovak Mathematical Journal, 2010, roč. 60, č. 4, s. 951-960. ISSN: 0011- 4642.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Reduction Theorems for Principal and Classical Connections. Acta Mathematica Sinica, 2010, roč. 26, č. 1, s. 169-184. ISSN: 1439- 8516.
Detail
 
2009
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Gauge natural prolongation of connections. Annales Polon.Math., 2009, roč. 95, č. 1, s. 37-50. ISSN: 0066- 2216.
Detail
 
2007
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Holonomic extension of connections and symmetrization of jets. Reports on Mathematical Physics, 2007, roč. 60, č. 2, s. 299-316. ISSN: 0034- 4877.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Higher order jet involution. Czechoslovak Mathematical Journal, 2007, roč. 57, č. 132, s. 933-945. ISSN: 0011- 4642.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Non- existence of exchange transformations of iterated jet functors. Banach Center Publications, 2007, roč. 76, č. 1, s. 497-504. ISSN: 0137- 6934.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Gauge natural constructions on higher order principal prolongations. Annales Polon.Math., 2007, roč. 92, č. 1, s. 87-97. ISSN: 0066- 2216.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Some geometric constructions of second order connections. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2007, roč. 61, č. 1, s. 15-22. ISSN: 0365- 1029.
Detail
 
2006
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. On the existence of prolongation of connections. Czechoslovak Mathematical Journal, 2006, roč. 56, č. 4, s. 1323-1334. ISSN: 0011- 4642.
Detail
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. On involutions of iterated bundle functors. Colloquium Mathematicum, 2006, roč. 106, č. 1, s. 135-145. ISSN: 0010- 1354.
Detail
 
2005
DOUPOVEC, M.; MIKULSKI, W. Prolongation of connections to vertical bundles. In Differential Geometry and its Applications. Praha: 2005. s. 217-227. ISBN: 80-86732-63- 0.
Detail
DOUPOVEC, M. On the underlying lower order bundle functors. Czechoslovak Mathematical Journal, 2005, roč. 55, č. 130, s. 901-916. ISSN: 0011- 4642.
Detail
DOUPOVEC, Miroslav; MIKULSKI, Wlodzimierz. Prolongation of pairs of connections into connections on vertical bundles. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2005, roč. 41, č. 4, s. 409-422. ISSN: 0044- 8753.
Detail
 
2004
DOUPOVEC, M., MIKULSKI, W. Horizontal extension of connections into (2)- connections. Demonstratio Mathematicae, 2004, roč. 37, č. 4, s. 963 ( s.)ISSN: 0420- 1213.
Detail
DOUPOVEC, M. Underlying functors on fibered manifolds. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 2004, roč. 23, č. 1, s. 53 ( s.)ISSN: 1643- 6555.
Detail
 
2003
DOUPOVEC, M. Torsions of connections on time- dependent Weil bundles. Colloquium Mathematicum, 2003, roč. 95, č. 1, s. 53 ( s.)ISSN: 0010- 1354.
Detail
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Torsions of connections on higher order cotangent bundles. Czechoslovak Mathematical Journal, 2003, roč. 53, č. 128, s. 949 ( s.)ISSN: 0011- 4642.
Detail
 
2001
DOUPOVEC, M. Natural transformations of the composition of Weil and cotangent functors. Annales Polon.Math., 2001, roč. 77, č. 2, s. 105 ( s.)ISSN: 0066- 2216.
Detail
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Torsions of connections on higher order tangent bundles. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2001, roč. 55, č. 2, s. 15 ( s.)ISSN: 0365- 1029.
Detail
DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I. Iteration of fiber product preserving bundle functors. Monatshefte fuer Mathematik, 2001, roč. 134, č. 1, s. 39 ( s.)ISSN: 0026- 9255.
Detail
 
2000
DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I. Natural transformations of separated jets. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 2000, roč. 36, č. 4, s. 297 ( s.)ISSN: 0044- 8753.
Detail
DOUPOVEC, M., VONDRA, A. Invariant subspaces in higher order jet prolongations of a fibred manifold. Czechoslovak Mathematical Journal, 2000, roč. 50, č. 125, s. 209 ( s.)ISSN: 0011- 4642.
Detail
 
1999
DOUPOVEC, M. Diferenciální geometrie a tenzorový počet. Diferenciální geometrie a tenzorový počet. Brno: VUT v Brně, FSI, Ústav matematiky, nakladatelství PC-DIR Real, s.r.o., 1999. ISBN: 80-214-1470- 7.
Detail
DOUPOVEC, M. On the symplectic structure of some natural bundles. In Differential Geometry and Its Applications, Proceedings. Satellite Conference of ICM in Berlin, Aug. 10-14, 1988, Brno. Brno: Masaryk University, Brno, 1999. s. 223 ( s.)ISBN: 80-210-2097- 0.
Detail
DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I. On the jets of fibered manifold morphisms. Cahiers de Topologie et Geometrie Differentielle Categoriques, 1999, roč. XL, č. 1, s. 21 ( s.)ISSN: 0008- 0004.
Detail
 
1998
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Liftings of 1- forms to some non product preserving bundles. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1998, roč. 54, č. Serie II, s. 26 ( s.)ISSN: 0009- 725X.
Detail
 
1997
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Natural operations of Hamiltonian type on the cotangent bundle. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1997, roč. 46, č. Serie II, s. 81 ( s.)ISSN: 0009- 725X.
Detail
 
1996
DOUPOVEC, M., VONDRA, A. Natural relations between connections on 2- fibered manifolds. In New Developments in Differential Geometry. New Developments in Differential Geometry. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. s. 113 ( s.)ISBN: 0-7923-3822- 7.
Detail
DOUPOVEC M., VONDRA A. Some natural operations between conections on fibred manifolds. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1996, roč. Serie II, č. 39, s. 73 ( s.)ISSN: 0009- 725X.
Detail
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Liftings of covariant (0,2)-tensor fields to the bundle of k-dimensinal 1- velocities. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1996, roč. 43, č. Serie II, s. 111 ( s.)ISSN: 0009- 725X.
Detail
DOUPOVEC, M., VONDRA, A. In New Developments in Differential Geometry. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1996. s. 113 ( s.)ISBN: 0-7923-382- 7.
Detail
DOUPOVEC, M., VONDRA, A. Connection, jet prolongation, natural operator, integrability. Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1996, roč. 39, č. 0, s. 73 ( s.)ISSN: 0009- 725X.
Detail
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Some geometrical constructions with (0,2)- tensor field on higher order cotangent bundles. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 1996, roč. 50, č. 5, s. 43 ( s.)ISSN: 0365- 1029.
Detail
DOUPOVEC, M., KUREK, J. Liftings of tensor fields to the cotangent bundle. In Differential Geometry and Its Applications, Proceedings. Brno: Masaryk University, Brno, 1996. s. 141 ( s.)ISBN: 80-210-1369- 9.
Detail
 
1994
DOUPOVEC, M. Natural liftings of (0,2)- tensor fields to the tangent bundle. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 1994, roč. 30, č. 3, s. 215 ( s.)ISSN: 0044- 8753.
Detail
 
1993
DOUPOVEC, M., VONDRA, A. On certain natural transformations between connections. In Differential Geometry and Its Applications, Proceedings. Silesian University Opava: Silesian University Opava, 1993. s. 273 ( s.)ISBN: 80-901581-0- 2.
Detail
DOUPOVEC, M. Natural transformations between TTT*M and TT* TM. Czechoslovak Mathematical Journal, 1993, roč. 43, č. 118, s. 599 ( s.)ISSN: 0011- 4642.
Detail
 
1991
DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I. Natural afinors on time- dependent Weil bundles. ARCHIVUM MATHEMATICUM, 1991, roč. 27, č. b, s. 205 ( s.)ISSN: 0044- 8753.
Detail
DOUPOVEC, M. Natural transformations between $T^2_1T^*M$ and $T^*T^2_1M$. Annales Polon.Math., 1991, roč. 56, č. 1, s. 67 ( s.)ISSN: 0066- 2216.
Detail
 
1990
DOUPOVEC, M. Natural operators transforming vector fields to the second order tangent bundle. Mathematica Bohemica, 1990, roč. 115, č. 1, s. 64 ( s.)ISSN: 0862- 7959.
Detail
 
1988
DOUPOVEC, M. Higher monotonicity properties of the third order derivatives of Bessel functions. In Knižnice VUT Brno, svazek B- 119. VUT Brno: VUT Brno, 1988. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-0020- X.
Detail
DOUPOVEC, M., KOLÁŘ, I. On the natural operators transforming connections to the tangent bundle of a fibred manifold. In Knižnice VUT Brno. VUT Brno: VUT Brno, 1988. s. 47 ( s.)ISBN: 80-214-0020- X.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.