• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

Hlavní e-mail francu@fme.vutbr.cz
Osobní číslo VUT 1449
 
Odeslat VUT zprávu

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.

2017
ROZEHNALOVÁ, P.; FRANCŮ, J. HOMOGENIZATION ON DOMAINS WITH HOLES. In Aplimat 2017 Proceedings. Bratislava: STU, 2017. s. 1332-1341. ISBN: 978-80-227-4650- 2.
Detail
 
2015
FRANCŮ, J., ROZEHNALOVÁ, P. Torsion of a Bar with Holes. Engineering Mechanics, 2015, roč. 22, č. 1, s. 3-23. ISSN: 1802-1484.
Detail
 
2014
FRANCŮ, J. Funkcionální analýza. Brno: Akad. nakl. CERM, 2014. s. 1-160.
Detail
 
2013
FRANCŮ, J. O řešení problémů slabé konvergence. Kvaternion, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 27-44. ISSN: 1805- 1324.
Detail
 
2012
FRANCŮ, J.; SVANSTEDT, N. Some remarks on two- scale convergence and periodic unfolding. Application of Mathematics, 2012, roč. 57, č. 4, s. 359-375. ISSN: 0373- 6725.
Detail
FRANCŮ, J. Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci. Kvaternion, 2012, roč. 1, č. 2, s. 113-124. ISSN: 1805- 1324.
Detail
FRANCŮ, J. Outline of Nguetseng's approach to non- periodic homogenization. Mathematics for applications, 2012, roč. 1, č. 2, s. 117-128. ISSN: 1805- 3610.
Detail
FRANCŮ, J.; NOVÁČKOVÁ, P.; JANÍČEK, P. Torsion of a Non- circular Bar. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-60. ISSN: 1802- 1484.
Detail
 
2011
FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L. Homogenization of Monotone Problems with Uncertain Coefficients. Mathematical Modelling and Analysis, 2011, roč. 16, č. 3, s. 432-441. ISSN: 1392- 6292.
Detail
FRANCŮ, J. Method of Reliable Solution in Homogenization. In Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology, 2011. s. 12-16.
Detail
FRANCŮ, J. On two- scale convergence and periodic unfolding. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, roč. 48, č. 1, s. 73-81. ISSN: 1210- 3195.
Detail
 
2010
FRANCŮ, J. Modification of unfolding approach to two- scale convergence. Mathematica Bohemica, 2010, roč. 135, č. 4, s. 403-412. ISSN: 0862- 7959.
Detail
 
2008
FRANCŮ, J. Neperiodická homogenizace. In Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. s. 55-59. ISBN: 978-80-248-1871- 9.
Detail
FRANCŮ, J. On non- periodic homogenization. In 7. matematický workshop s mezinárodní účastí. Brno: FAST VUT v Brně, 2008. s. 27-28. ISBN: 978-80-214-3727- 2.
Detail
 
2007
ROLNÍK, M.; FRANCŮ, J.; JANČÁŘ, J.; ŽÍDEK, J. Application of mathematical theory of homogenization for computing effective properties of composites. Brno, CZ: 2007. s. 1 (1 s.).
Detail
ROLNÍK, M.; FRANCŮ, J.; JANČÁŘ, J.; ŽÍDEK, J. Application of mathematical theory of homogenization for computing effective properties of composites. Brno, CZ: 2007. s. 1 (1 s.).
Detail
FRANCŮ, J. On two- scale convergence. In 6. matematický workshop s mezinárodní účastí, Brno 18. října 2007. Brno: FAST VUT, 2007. s. 29-37. ISBN: 80-214-2741- 8.
Detail
FRANCŮ, J. On two- scale convergence. In Proceedings of 6th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 10-15, 2007. Bratislava: KM FEI STU, 2007. s. 21-25.
Detail
 
2006
HOLUŠA, L.; KRATOCHVÍL, J.; KŘÍŽEK, M.; MAREK, I.; ŽENÍŠEK, A; FRANCŮ, J. Miloš Zlámal: zakladatel matematické teorie metody konečných prvků. Brno: VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2006. ISBN: 80-214-2920- 8.
Detail
FRANCŮ, J. On modeling of water flow in vaneless machines. In Sborník 5. matematický workshop, FAST VUT. Brno: FAST VUT, 2006. s. 49-50. ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
FRANCŮ, J. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN: 80-214-3329- 9.
Detail
FRANCŮ, J. Matematické modelování proudění vody v bezlopatkových strojích II. In Zborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: JČMF, pobočka Ostrava, Kat. matematiky VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 53-57. ISBN: 80-248-1224- X.
Detail
FRANCŮ, J. Consistency of friction type condition to the Navier- Stokes equations in modeling of water flow in vaneless machines. In FAST VUT v Brně, 2006. ISBN: 80-214-3282- 9.
Detail
 
2005
FRANCŮ, J. Matematické modelování materiálů s periodickou strukturou. Brno: VUTIUM, 2005.
Detail
FRANCŮ, J. Monotónní operátory. Řešitelnost nelineárních stacionárních úloh. In Seminář z teorie diferenciálních rovnic 2001- 2005. Seminář z teorie diferenciálních rovnic pořádaný Katedrou aplikované matematiky koná několikrát ročně v areálu VŠB-TU Ostrava. Ostrava: Katedra aplikované matematiky FEI VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 19-34.
Detail
FRANCŮ, J. Matematické modelování proudění vody v bezlopatkových strojích. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava - JČMF, 2005. s. 28-32. ISBN: 80-248-0951- 6.
Detail
FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L.; POSPÍŠIL, T. Mathematical Problems of Modelling of Real Composite Materials. In Proceedings of the Conference Seminar of Applied Mathematics. Praha: Katedra matematiky Fakulty stavebni ČVUT v Praze, JČMF, 2005. s. 91-105. ISBN: 80-7015-001- 7.
Detail
 
2004
FRANCŮ, J. Slabá spojitost a polospojitost ve variačním počtu. Matematické modelování a jeho prostředky. Brušperk: občanské sdružení Lašské společenství, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-903537-0- 3.
Detail
 
2003
FRANCŮ, J. Homogenization of heat equation with hysteresis. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. 3- 5, s. 591 ( s.)ISSN: 0378- 4754.
Detail
FRANCŮ, J. Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 40 ( s.)ISBN: 80-248-0480- 8.
Detail
FRANCŮ, J. Parciální diferenciální rovnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2334- X.
Detail
 
2002
FRANCŮ, J. Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 41 ( s.)ISBN: 80-248-0184- 1.
Detail
FRANCŮ, J. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2267- X.
Detail
 
2001
FRANCŮ, J. Homogenization of diffusion equation with scalar hysteresis operator. Mathematica Bohemica, 2001, roč. 126, č. 2, s. 363 ( s.)ISSN: 0862- 7959.
Detail
FRANCŮ, J. Slabá a dvojškálová konvergence. In Matematika na vysokých školách. Praha: ČVUT Praha, JČMF pobočka Praha, 2001. s. 65 ( s.)ISBN: 80-01-02367- 2.
Detail
 
2000
FRANCŮ, J. Homogenization of Scalar Wave Equation with Hysteresis Operator. In International Conference on Differential Equations Equadiff 99. Berlin, Germany: World Scientific, Singapore, 2000. s. 363 ( s.)ISBN: 981-02-4988- 8.
Detail
 
1999
FRANCŮ, J. Homogenization of scalar wave equations with hysteresis. 1999.
Detail
FRANCŮ, J.; KREJČÍ, P. Homogenization of scalar wave equations with hysteresis. Continuum Mech Therm, 1999, roč. 11, č. 6, s. 371-390. ISSN: 0935- 1175.
Detail
FRANCŮ, J. On modelling of Czochralski flow, the case of non plane free surface. In Applied nonlinear analysis. Nonlinear Analysis. New York: Kluwer Academic, 1999. s. 133 ( s.)ISBN: 0-306-46303- 2.
Detail
 
1998
FRANCŮ, J. Modelling of the Czochralski flow. Abstract and Applied Analysis, 1998, roč. 3, č. 1- 2, s. 1-40. ISSN: 1085- 3375.
Detail
 
1994
FRANCŮ, J. Weak convergence in infinite dimensional spaces. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 1994, roč. 2, s. 45-59. ISSN: 1211- 4774.
Detail
FRANCŮ, J. Solvability of operator equations. Survey directed to differential equations. In Lecture Notes of IMAMM 94. PLZEŇ: University of West Bohemia in Pilsen, 1994. s. 56-112.
Detail
FRANCŮ, J. Weakly Continuous Ooperators. Applicatons to Differential Equations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1994, roč. 39, č. 1, s. 45-56. ISSN: 0862- 7940.
Detail
 
1990
FRANCŮ, J. Monotone operators. A survey directed to applications to differential equations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1990, roč. 35, s. 257-301. ISSN: 0862- 7940.
Detail
 
1983
FRANCŮ, J. Homogenizace - matematická metoda výpočtu materiálů s periodickou strukturou. Building Research Journal, 1983, roč. 31, č. 10, s. 789-814. ISSN: 1335- 8863.
Detail
 
1982
FRANCŮ, J. Homogenizace. In Sborník přednášek z 6. semináře z parciálních diferenciálních rovnic, Manětín 1981. JČSMF - VŠSE Plzeň, 1982. s. 21-63.
Detail
FRANCŮ, J. Homogenization of linear elasticity equations. 1982, roč. 27, č. 2, s. 96-117.
Detail
 
1979
FRANCŮ, J. On Signorini problem for von Kármán equations. The case of angular domain. 1979, roč. 24, č. 5, s. 355-371.
Detail
 
1977
FRANCŮ, J. On decomposition into anticonvex sets. 1977, roč. 22, č. 6, s. 771-775.
Detail
 


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.

30.04.2017 14:57:42
php 0.22s, sql 0.21s
shreck6, cdbx1