prof. RNDr.

Jan Franců

CSc.

FSI, ÚM OMA – vedoucí odboru

+420 54114 2719
francu@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Jan Franců, CSc.

Publikace

 • 2017

  ROZEHNALOVÁ, P.; FRANCŮ, J. HOMOGENIZATION ON DOMAINS WITH HOLES. In Aplimat 2017 Proceedings. Bratislava: STU, 2017. s. 1332-1341. ISBN: 978-80-227-4650- 2.
  Detail

  FRANCŮ, J. Reliable solutions of problems with uncertain hysteresis operators. Memoirs Diff. Equat. Math. Phys, 2017, roč. 72, č. 1, s. 45-58. ISSN: 1512-0015.
  Detail | WWW

 • 2016

  FRANCŮ, J. On modeling of bodies with holes. In High performance computing in science and engineering. Lecture Notes in Computer Science. Switzerland: Springer, 2016. s. 141-151. ISBN: 978-3-319-40360-1.
  Detail

 • 2015

  FRANCŮ, J., ROZEHNALOVÁ, P. Torsion of a Bar with Holes. Engineering Mechanics, 2015, roč. 22, č. 1, s. 3-23. ISSN: 1802-1484.
  Detail

 • 2014

  FRANCŮ, J. Funkcionální analýza. Brno: Akad. nakl. CERM, 2014. s. 1-160.
  Detail

 • 2013

  FRANCŮ, J. O řešení problémů slabé konvergence. Kvaternion, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 27-44. ISSN: 1805-1324.
  Detail

 • 2012

  FRANCŮ, J.; NOVÁČKOVÁ, P.; JANÍČEK, P. Torsion of a Non-circular Bar. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 1, s. 45-60. ISSN: 1802-1484.
  Detail

  FRANCŮ, J. Outline of Nguetseng's approach to non-periodic homogenization. Mathematics for applications, 2012, roč. 1, č. 2, s. 117-128. ISSN: 1805-3610.
  Detail

  FRANCŮ, J.; SVANSTEDT, N. Some remarks on two-scale convergence and periodic unfolding. Application of Mathematics, 2012, roč. 57, č. 4, s. 359-375. ISSN: 0373-6725.
  Detail

  FRANCŮ, J. Od kompozitních materiálů ke slabé konvergenci. Kvaternion, 2012, roč. 1, č. 2, s. 113-124. ISSN: 1805-1324.
  Detail

 • 2011

  FRANCŮ, J. Method of Reliable Solution in Homogenization. In Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology, 2011. s. 12-16.
  Detail

  FRANCŮ, J. On two- scale convergence and periodic unfolding. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2011, roč. 48, č. 1, s. 73-81. ISSN: 1210- 3195.
  Detail

  FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L. Homogenization of Monotone Problems with Uncertain Coefficients. Mathematical Modelling and Analysis, 2011, roč. 16, č. 3, s. 432-441. ISSN: 1392- 6292.
  Detail

 • 2010

  FRANCŮ, J. Modification of unfolding approach to two- scale convergence. Mathematica Bohemica, 2010, roč. 135, č. 4, s. 403-412. ISSN: 0862- 7959.
  Detail

 • 2008

  FRANCŮ, J. On non- periodic homogenization. In 7. matematický workshop s mezinárodní účastí. Brno: FAST VUT v Brně, 2008. s. 27-28. ISBN: 978-80-214-3727- 2.
  Detail

  FRANCŮ, J. Neperiodická homogenizace. In Sborník z 17. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2008. s. 55-59. ISBN: 978-80-248-1871- 9.
  Detail

 • 2007

  ROLNÍK, M.; FRANCŮ, J.; JANČÁŘ, J.; ŽÍDEK, J. Application of mathematical theory of homogenization for computing effective properties of composites. Brno, CZ: 2007. s. 1 (1 s.).
  Detail

  ROLNÍK, M.; FRANCŮ, J.; JANČÁŘ, J.; ŽÍDEK, J. Application of mathematical theory of homogenization for computing effective properties of composites. Brno, CZ: 2007. s. 1 (1 s.).
  Detail

  FRANCŮ, J. On two- scale convergence. In Proceedings of 6th Workshop on Functional Analysis and its Applications in Mathematical Physics and Optimal Control, September 10-15, 2007. Bratislava: KM FEI STU, 2007. s. 21-25.
  Detail

  FRANCŮ, J. On two- scale convergence. In 6. matematický workshop s mezinárodní účastí, Brno 18. října 2007. Brno: FAST VUT, 2007. s. 29-37. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

 • 2006

  HOLUŠA, L.; KRATOCHVÍL, J.; KŘÍŽEK, M.; MAREK, I.; ŽENÍŠEK, A; FRANCŮ, J. Miloš Zlámal: zakladatel matematické teorie metody konečných prvků. Brno: VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2006. ISBN: 80-214-2920- 8.
  Detail

  FRANCŮ, J. Matematické modelování proudění vody v bezlopatkových strojích II. In Zborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: JČMF, pobočka Ostrava, Kat. matematiky VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 53-57. ISBN: 80-248-1224- X.
  Detail

  FRANCŮ, J. Consistency of friction type condition to the Navier- Stokes equations in modeling of water flow in vaneless machines. In FAST VUT v Brně, 2006. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

  FRANCŮ, J. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN: 80-214-3329- 9.
  Detail

  FRANCŮ, J. On modeling of water flow in vaneless machines. In Sborník 5. matematický workshop, FAST VUT. Brno: FAST VUT, 2006. s. 49-50. ISBN: 80-214-3282- 9.
  Detail

 • 2005

  FRANCŮ, J. Matematické modelování materiálů s periodickou strukturou. Brno: VUTIUM, 2005.
  Detail

  FRANCŮ, J. Monotónní operátory. Řešitelnost nelineárních stacionárních úloh. In Seminář z teorie diferenciálních rovnic 2001- 2005. Seminář z teorie diferenciálních rovnic pořádaný Katedrou aplikované matematiky koná několikrát ročně v areálu VŠB-TU Ostrava. Ostrava: Katedra aplikované matematiky FEI VŠB- TU Ostrava, 2005. s. 19-34.
  Detail

  FRANCŮ, J. Matematické modelování proudění vody v bezlopatkových strojích. In Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB-TU Ostrava - JČMF, 2005. s. 28-32. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

  FRANCŮ, J.; NECHVÁTAL, L.; POSPÍŠIL, T. Mathematical Problems of Modelling of Real Composite Materials. In Proceedings of the Conference Seminar of Applied Mathematics. Praha: Katedra matematiky Fakulty stavebni ČVUT v Praze, JČMF, 2005. s. 91-105. ISBN: 80-7015-001- 7.
  Detail

 • 2004

  FRANCŮ, J. Slabá spojitost a polospojitost ve variačním počtu. Matematické modelování a jeho prostředky. Brušperk: občanské sdružení Lašské společenství, 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-903537-0- 3.
  Detail

 • 2003

  FRANCŮ, J. Homogenization of heat equation with hysteresis. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. 3- 5, s. 591 ( s.)ISSN: 0378- 4754.
  Detail

  FRANCŮ, J. Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 40 ( s.)ISBN: 80-248-0480- 8.
  Detail

  FRANCŮ, J. Parciální diferenciální rovnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2334- X.
  Detail

 • 2002

  FRANCŮ, J. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2267- X.
  Detail

  FRANCŮ, J. Slabá zdola polospojitost integrálních funkcionálů. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 41 ( s.)ISBN: 80-248-0184- 1.
  Detail

 • 2001

  FRANCŮ, J. Slabá a dvojškálová konvergence. In Matematika na vysokých školách. Praha: ČVUT Praha, JČMF pobočka Praha, 2001. s. 65 ( s.)ISBN: 80-01-02367- 2.
  Detail

  FRANCŮ, J. Homogenization of diffusion equation with scalar hysteresis operator. Mathematica Bohemica, 2001, roč. 126, č. 2, s. 363 ( s.)ISSN: 0862- 7959.
  Detail

 • 2000

  FRANCŮ, J. Homogenization of Scalar Wave Equation with Hysteresis Operator. In International Conference on Differential Equations Equadiff 99. Berlin, Germany: World Scientific, Singapore, 2000. s. 363 ( s.)ISBN: 981-02-4988- 8.
  Detail

 • 1999

  FRANCŮ, J. Homogenization of scalar wave equations with hysteresis. 1999.
  Detail

  FRANCŮ, J. On modelling of Czochralski flow, the case of non plane free surface. In Applied nonlinear analysis. Nonlinear Analysis. New York: Kluwer Academic, 1999. s. 133 ( s.)ISBN: 0-306-46303- 2.
  Detail

  FRANCŮ, J.; KREJČÍ, P. Homogenization of scalar wave equations with hysteresis. Continuum Mech Therm, 1999, roč. 11, č. 6, s. 371-390. ISSN: 0935- 1175.
  Detail

 • 1998

  FRANCŮ, J. Modelling of the Czochralski flow. Abstract and Applied Analysis, 1998, roč. 3, č. 1- 2, s. 1-40. ISSN: 1085- 3375.
  Detail

 • 1994

  FRANCŮ, J. Solvability of operator equations. Survey directed to differential equations. In Lecture Notes of IMAMM 94. PLZEŇ: University of West Bohemia in Pilsen, 1994. s. 56-112.
  Detail

  FRANCŮ, J. Weakly Continuous Ooperators. Applicatons to Differential Equations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1994, roč. 39, č. 1, s. 45-56. ISSN: 0862- 7940.
  Detail

  FRANCŮ, J. Weak convergence in infinite dimensional spaces. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis, 1994, roč. 2, s. 45-59. ISSN: 1211- 4774.
  Detail

 • 1990

  FRANCŮ, J. Monotone operators. A survey directed to applications to differential equations. APPLICATIONS OF MATHEMATICS, 1990, roč. 35, s. 257-301. ISSN: 0862- 7940.
  Detail

 • 1983

  FRANCŮ, J. Homogenizace - matematická metoda výpočtu materiálů s periodickou strukturou. Building Research Journal, 1983, roč. 31, č. 10, s. 789-814. ISSN: 1335- 8863.
  Detail

 • 1982

  FRANCŮ, J. Homogenizace. In Sborník přednášek z 6. semináře z parciálních diferenciálních rovnic, Manětín 1981. JČSMF - VŠSE Plzeň, 1982. s. 21-63.
  Detail

  FRANCŮ, J. Homogenization of linear elasticity equations. 1982, roč. 27, č. 2, s. 96-117.
  Detail

 • 1979

  FRANCŮ, J. On Signorini problem for von Kármán equations. The case of angular domain. 1979, roč. 24, č. 5, s. 355-371.
  Detail

 • 1977

  FRANCŮ, J. On decomposition into anticonvex sets. 1977, roč. 22, č. 6, s. 771-775.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.