Ing.

Eva Bartoníčková

Ph.D.

FCH, ÚCHM

+420 54114 9366, +420 54114 9394
bartonickova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Eva Bartoníčková, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005: Ing. v oboru Chemie materiálů na Fakultě chemické VUT v Brně, téma diplomové práce: Vliv druhu a množství mikromletých příměsí na fyzikálně-mechanické vlastnosti vysokopevnostních betonů na bázi portlandského cementu
 • 2010: Ph.D. v oboru Fyzikální chemie na Fakultě chemické VUT v Brně, téma disertační práce : Syntéza a analýza kompozitních oxidových keramik v energetických polích

Přehled zaměstnání

 • 2005-2009: presenční forma doktorského studia na Fakultě chemické VUT v Brně,technický pracovník na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2009-2010: technický pracovník na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2010-2011: vědecký pracovník na Ústavu materiálových věd a inženýrství, Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
 • 2011- 2012: vědecký pracovník na Středoevropském technologickém institutu VUT v Brně
 • 2012 - dosud: odborný asistent na Centru materiálového výzkumu a Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT v Brně a na
 • 2019 - dosud: vedoucí Laboratoře anorganické materiály Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • syntéza a analýza pokročilých keramických materiálů pro energetické aplikace
 • příprava a studium vlastností keramických materiá pro biomedicínské aplikace
 • tématika žárovzdorných materiálů - příprava, technologie výroby, studium vlastností
 • syntéza a studium CSH systému

Akademické stáže v zahraničí

 • 2006: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Technische Chemie und Umweltchemie (projekt na téma „Ultrasonic and microwave assisted synthesis of nanometric particles“ pod záštitou akce COST D32)
 • 2007: Norges Teknisk-naturvitenskapelige, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologi (řešení projektu „Development and properties of perovskites intended for syn-gas production and anode applications in SOFCs” pod záštitou akce evropské unie COST 539)
 • 2008: Norges Teknisk-naturvitenskapelige, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologi („short-time scientific mission“ pod záštitou akce evropské unie COST 539)
 • 2009: COST-Training schol: “Mastering interfaces in composite and nanostructured materials: advances in processing and characterization methods” (EMPA v Thun, EPFL Laussane a PSI-Swiss Light Source Synchrotron v Viligenu, Švýcarsko)
 • 2010: Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos", Řecko (stáž v rámci projektu RP Dematen)
 • 2013: Norges Teknisk-naturvitenskapelige, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for materialteknologi (řešení projektu „THELMA: Thermoelectric materials", pod záštitou projektu "Excellent scientist")