Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '156564' je k datu 22.01.2019 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš