Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '155547' je k datu 21.02.2019 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš