Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '124605' není k datu 12.07.2020 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš