Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '117977' není k datu 24.06.2019 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš