• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Nejlepší pedagog dle hodnocení studentů na VUT v Brně

VUT v Brně je vysoká škola, a proto by jejím prvořadým cílem měla být výuka a výchova nových odborníků. Ta se však neobejde bez kvalitních pedagogů. Pojďme je ocenit a povzbudit v jejich práci! S tímto cílem rektor VUT v Brně za podpory Akademického senátu vyhlašuje soutěžNejlepší pedagog dle hodnocení studentů na VUT v Brně“.

Vzpomeňte si na vyučující, kteří vás učili. Kdo z nich byl skvělý přednášející, kdo měl dar vysvětlovat, zaujmout? Kdo vás zaujal lidsky?

Nyní máte možnost vybrat až tři z Vašich vyučujících, kteří vás tento akademický rok učili a hlasovat pro ně.

Komu je cena určena

 • Cena je určena vynikajícím pedagogům.
 • Vyhrát může každý vyučující (akademický pracovník, doktorand, externista …), který v akademickém roce 2016/2017 učil:
  • na součástech FA, FAVU, FCH a ÚSI v bakalářském nebo navazujícím magisterském studiu alespoň 5 studentů.
  • na fakultách FAST, FEKT, FIT, FP a FSI v bakalářském studiu alespoň 15 studentů nebo v navazujícím magisterském studiu alespoň 8 studentů.

Hlasování

 • Právo hlasovat má každý student prezenčního bakalářského nebo magisterského studia na VUT (každý může hlasovat tolikrát, kolik má aktivních studií na VUT v Brně).
 • Hlasuje se prostřednictvím centrálního informačního systému (výjimkou jsou studenti FITu, kteří hlasují prostřednictvím informačního systému FIT).
 • Student vybere tři nejlepší vyučující z těch, kteří ho v tomto akademickém roce učili, a to včetně jejich pořadí.
 • Vedení VUT garantuje studentům, že informace o tom, který student koho vybral, jsou tajné.

Vyhodnocení

 • Výsledky soutěže budou stanoveny na základě počtu získaných hlasů. Zohledněn bude počet studentů, které vyučující v daném akademickém roce učil.
 • Vyhodnocení bude probíhat zvlášť za každou fakultu (za bakalářské a za magisterské studium samostatně) a za ÚSI (za magisterské studium). Na VUT tedy bude celkem 17 vítězů.
 • Celkové výsledky budou zveřejněny.

Slavnostní předání ocenění

 • Slavnostní předání ocenění proběhne na akademickém shromáždění u příležitosti 17. listopadu.
 • Rektor VUT v Brně ocení dva nejlepší pedagogy z každé fakulty (jednoho za výuku v bakalářském studiu a jednoho za výuku v magisterském studiu) a jednoho nejlepšího pedagoga z ÚSI (za výuku v magisterském studiu).
 • Vítězové získají finanční odměnu. Pokud někdo zvítězí vícekrát (na více fakultách, případně za bakalářské a magisterské studium), bude odměněn pouze jednou.

Harmonogram pro rok 2017

 • 11. 5. – 30. 6. 2017 hlasování studentů.
 • Červenec – září: vyhodnocení hlasování.
 • Říjen: zveřejnění výsledků v informačních systémech VUT.
 • Listopad: předání ocenění.

Publikováno: 11.05.2017 09:00

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/f19528/d102009

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol