Ing.

Petra Novotná

FEEC, UBMI – Researcher

novotnap@feec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petra Novotná

Projects

  • 2020

    Moderní přístupy v analýze signálů, systémů a dat v biomedicínských aplikacích , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
    Detail

  • 2019

    TJ02000331, Vývoj modelů pro víceúrovňovou klasifikaci poruch srdečního rytmu v EKG záznamech, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
    Detail