Ing.

Petra Holendová

FBM – Member

xpholen01@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petra Holendová

Publications

  • 2020

    HOLENDOVA,P. Vliv interního marketingu na organizační chování v podniku. In Workshop specifického výzkumu 2020. Vysoké učení technické: 2020. p. 77-83. ISBN: 978-80-214-5933-5.
    Detail

    HOLENDOVÁ, P. Digitální transformace a její vliv na organizační chování. In Workshop specifického výzkumu. Vysoké učení technické: 2020. p. 109-116. ISBN: 978-80-214-5835-2.
    Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.