Ing.

Petra Holendová

FBM – Member

xpholen01@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petra Holendová

Projects

  • 2020

    Vliv digitální kompetence pracovníků a prostředí na průběh digitální transformace v podniku, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
    Detail

  • 2018

    Výzvy řízení a fungování podniku v kontextu současného podnikatelského prostředí, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
    Detail