Ing.

Houssam Mahmoud

Ph.D.

FME, IMID DCM – researcher

mahmoud@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Houssam Mahmoud, Ph.D.

Projects

 • 2018

  Přehled NDT metod a jejich využití, zahájení: 01.04.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Vývoj technologie výroby rychlých magnetoreologických ventilů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Inovace předmětu Diagnostické systémy - oblast hodnocení pneumatických systémů, zahájení: 01.04.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail