• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Faculty of Chemistry

FACULTY OF CHEMISTRY
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
Czech Republic
phone: +420 541 149 301
fax: +420 541 211 697
e-mail: info@fch.vutbr.cz
http://www.fch.vutbr.cz

Management

Study Department

FCH BUT