• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

O nás

Centrum výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS) začalo působit již v roce 1959 jako Laboratoř počítačích strojů (LPS) a později jako jihomoravské Oblastní výpočetní centrum (OVC), jehož je CVIS přímým pokračovatelem. V současné době má CVIS 55 zaměstnanců v 6 odděleních.

CVIS zabezpečuje páteřní počítačovou síť (30km optických kabelů, 10Gbitovou páteřní síť), webové aplikace VUT (Portál, StudIS, Teacher, ePřihláška, eLearning), informační systém Apollo (přes 130 modulů), správu celoškolského software a údržbu 150 serverů. Od roku 2005 realizuje správu studentské sítě KolejNet. K síti KolejNet je připojeno více než 7000 PC.

Od roku 2009 CVIS provozuje významný uzel sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, který umožňuje vysokorychlostní připojení rychlostí 40Gb. Použitý směrovač je považován za jeden z nejvýkonnějších směrovacích systémů současnosti. CVIS zajišťuje konektivitu do národní infrastruktury pro vědecké a výzkumné pracoviště v Brně jako například pro všechny brněnské ústavy Akademie věd a pro další subjekty komerčního výzkumu.

Legislativa CVIS VUT v Brně