• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Aktivity centra

Centrum výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS) začalo působit již v roce 1962 jako Laboratoř počítačích strojů (LPS) a později jako jihomoravské Oblastní výpočetní centrum (OVC), jehož je CVIS přímým pokračovatelem.

V současné době CVIS zabezpečuje páteřní počítačovou síť (30km optických kabelů, 10Gbitovou páteřní síť), webové aplikace VUT (Portál, StudIS, Teacher, ePřihláška, eLearning), informační systém Apollo (přes 130 modulů), správu celoškolského software a údržbu 150 serverů a 200 PC a emailů rektorátu. CVIS realizuje od roku 2005 správu studentské sítě KolejNet. K síti KolejNet je připojeno více než 7000 PC. V současné době má CVIS 55 zaměstnanců v 6 odděleních.

Od roku 2009 CVIS VUT provozuje významný uzel sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2, který umožňuje vysokorychlostní připojení rychlostí 40Gb. Použitý směrovač je považován za jeden z nejvýkonnějších směrovacích systémů současnosti. CVIS VUT zajišťuje konektivitu do národní infrastruktury pro vědecké a výzkumné pracoviště v Brně jako například pro všechny brněnské ústavy Akademie věd a pro další subjekty komerčního výzkumu.