23.5.2017 Pozvánka

Srdečně Vás zveme na pracovní setkání: Příležitost spolupráce s Centrem materiálového výzkumu v Brně, které se uskuteční v prostorách Fakulty chemické VUT v Brně dne 2. června 2017 od 9:00.

  • Cílem akce je představit současné možnosti a výzkumné kapacity Centra materiálového výzkumu v Bně a perspektivy dalšího rozvoje Centra.

  • Prezentovat příklady úspěšné spolupráce mezi podniky a CMV.

  • Diskutovat možnosti spolupráce mezi CMV, komerčními firmami a dalšími organizacemi.

  • Představit možnosti ekologických inovací v diskutovaných oborech anorganické chemie.


Publikováno: 23.05.2017

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/ctt/f18972/d144247