• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

8 z VUT

8 z VUT je soutěžní přehlídka prezentací nejlepších bakalářských prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok. Práce a jejich autory nominuje vedení jednotlivých fakult. Vybraní studenti nejprve dostanou příležitost zúčastnit se kurzu prezentačních dovedností. Během soutěžního večera pak představí prezentace svých závěrečných prací před porotou i publikem, které zhodnotí jejich vystoupení. Zejména pak dovednost srozumitelně a poutavě představit téma, kterému se věnovali. Nejlépe hodnocené prezentace jsou odměněny mimořádným stipendiem.

Letošní soutěžní přehlídka se uskutečnila 1. prosince 2016 na Rektorátě VUT v Brně.

výsledky jednotlivých ročníků

hlAVNÍ PARTNEŘI

;

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube