Detail projektu

Faktory ovlivňující investiční náklady rodinných domů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Cílem výzkumu je na statisticky významné množství nabídkových cen na výstavbu rodinných domů na klíč identifikovat faktory ovlivňující nabídkové ceny rodinných domů s důrazem na vliv materiálové báze stavby a její konstrukční systém.

Označení

ÚSI-J-20-6442

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrdlička Tomáš, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek