Ústavsoudníhoinženýrství

Jsme prestižní vysokoškolský ústav.

Pojďte na ÚSI! Nabídka programů

Další

1. kolo přijímacích řízení

Navazující magisterské studijní programy

Expertní inženýrství v dopravě
Realitní inženýrství
Řízení rizik technických a ekonomických systémů

Termín: do 31. 3. 2021

E-přihláška Více info