Detail projektu

Vliv scénického pohledu na hodnotu rezidenční stavby

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Výzkum zaměřen na zkoumání vlivů různých pohledů na cenu nemovité věci, pomocí alternativního přístupu, založeného na technice expertního úsudku, tj. Metoda Fuzzy Delphi. Hodnota scénických pohledů bude vyšetřována očima odborníků v daném segmentu, kteří poskytnou své odhady o atraktivitě a dopadu na cenu. Jedná se o posouzení vlivu environmentálního přínosu na cenu nemovité věci provedené podmíněným oceněním. Metoda poskytuje smysluplné odhady a je platným nástrojem pro předpovídání a podporu rozhodování.

Označení

ÚSI-J-20-6390

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kliment Daniel, Ing. et Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek