Detail projektu

Porovnání 2D a 3D metod měření pro stanovení rozsahu deformace vozidla

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Pro všechny využívané metody stanovení deformační energie je zapotřebí znát míru deformace, tj. rozsah deformace na vozidle umět kvantifikovat. K tomuto slouží několik známých metod měření hloubky deformace. Každá z metod má svá omezení z hlediska přesnosti, časové náročnosti měření, náročnosti na kvalifikaci obsluhy, či náročnosti finanční. Bude zapotřebí jednotlivé metody měření zrealizovat, porovnat mezi s sebou z hlediska obtížnosti měření a vyhodnocení časové náročnosti, přesnosti měření a náročnosti na kvalifikaci obsluhy.

Označení

ÚSI-J-20-6378

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Moravcová Pavlína, Ing. - hlavní řešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

MIKULEC, R.; TOKAŘ, S.; SULLENBERGER, G. Assessment of personal vehicles side impacts in the Czech Republic. International Journal of Forensic Engineering, 2020, vol. 4, no. 3, p. 214-225. ISSN: 1744-9944.
Detail

MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A. Let It Crash! Energy Equivalent Speed Determination. In VEHITS 2021, 7th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Portugalsko: 2021. p. 538-545. ISBN: 978-989-758-513-5.
Detail

MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BRADÁČ, A. Porovnání vybraných metod měření pro stanovení hloubky deformace vozidla. Soudní inženýrství, 2020, roč. 31, č. 3, s. 32-39. ISSN: 1211-443X.
Detail

MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; ZŮVALA, R.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A. The Comparison of 3D and 2D Measurement Techniques Used for the Analysis of Vehicle Deformation. In Proceedings of the 6th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. SciTePress, 2020. p. 195-202. ISBN: 978-989-758-419-0.
Detail

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek