Organizační struktura

Odbor inženýrství rizik

Odbor inženýrství rizik má vysoce interdisciplinární zaměření a charakter, vyplývající ze spolupráce ostatních fakult VUT, podílejících se na výuce studijního programu Řízení rizik technických a ekonomických systémů. Výzkumná činnost směřuje především do oblasti metodologie analýzy a hodnocení rizik technických a ekonomických systémů. Činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá ve spolupráci s dalšími fakultami VUT, odbornými soukromými pracovišti anebo formou mezinárodní spolupráce se zahraničními instituty a vysokými školami.

Kontaktní údaje

Odbor inženýrství rizik
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno 12

+420 541 148 953

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek