Programy podpory Open Access

Ústřední knihovna VUT v Brně spravuje program, který má za cíl podpořit publikování v režimu Open Access. Pokud splníte všechny podmínky a ve fondu budou ještě volné finance, bude vám proplacen poplatek za článek až do výše 3000$.

Podrobné informace a formulář na žádost o příspěvek najdete na stránce dotačního programu:

Hlavními podmínkami pro udělení dotace jsou:

  • Zaměstnanec nebo student VUT musí být první nebo korespondenční autor (jednající s vydavatelem).
  • Vyplacení poplatku maximálně do výše 3000$.
  • Žádat lze pouze v případě, že byly využity finanční prostředky z projektů přímo určené na publikační poplatky Open Access.
  • OA časopis musí být plně otevřený, dotace se neuděluje pro publikování v tzv. hybridních OA časopisech (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • OA časopis musí být v Directory of Open Access Journals.
  • Článek musí být publikován pod veřejnou licencí Creative Commons.
  • Článek je publikován v časopise, který je indexován databází Web of Science.
  • Časopis je v oborovém hodnocení umístěn v kvartilech Q1-Q2 (dle hodnoty AIS)
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovna VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti bude dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků (pravidlo "first-come, first-served")

Přehled další poskytovatelů dotací z celého světa najdete v databázi SHERPA/JULIET.

Máte dotaz k dotačním programům?

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře!