Knihovny VUT v Brně

Knihovnicko-informační služby jsou na VUT v Brně poskytovány knihovnami a informačními centry s fakultní působností. Nefakultním součástem zajišťuje tyto služby Ústřední knihovna.

Základní činností je zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního fondu, který knihovny budují na základě požadavků na podporu studijních oborů a  vědeckovýzkumných záměrů fakult.

Mezi další služby poskytované knihovnami můžeme zařadit například:

  • informační, poradenské a konzultační služby,
  • rešeršní služby,
  • reprografické služby (kopírování, tisk či vázání dokumentů),
  • elektronické služby (přístupy k elektronickým informačním zdrojům),
  • půjčování čteček elektronických knih (vybrané knihovny).


Základní informace o každé knihovně jsou uvedeny na stránce Seznam knihoven.
Rozsah poskytovaných služeb, aktuální otevírací dobu nebo další informace si ověřte přímo na stránkách jednotlivých knihoven.