Jak připojím anotaci nebo plný text?

Na konci stránky s otevřeným bibliografickým záznamem je šedé pole, které obsahuje další informace, které si můžete přiložit k záznamu.

Jedná se o:

  • Poznámky
  • Anotace
  • Soubory
  • Plný text a obsah

prilohy
V poli Poznámky si můžete vepsat jakékoliv vaše poznámky k danému záznamu. Do pole Anotace patří anotace nebo abstrakt dané knihy či článku.

V poli Soubory si můžete uložit např. plné texty příslušné k danému záznamu. Číslo v závorce ukazuje, kolik souborů zde máte uloženo).

V oddíle Plný text a obsah se dozvíte, zda je text volně dostupný na internetu (automaticky prohledává Google Books).


Publikováno: 17.04.2012 00:07

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/old/knihovny/eiz/citace-pro/f27345/d66646