Faculty of Mechanical
Engineering

Choose branch

Neni autorizovany person

Lifelong Education

Programme is taught in Czech.

Týká se pouze studentů FSI, kteří neúspěšně zakončili své studium a jejich zkoušky z absolvovaných předmětů nepřekročí dobu 5 let při podání opětovné přihlášky do studia.

Předměty, které chcete studovat v rámci CŽV si zaregistrujte elektronicky v individuálním plánu na STUDISU, současně pro zimní i letní semestr.

V termínu do 12.9.2017 proveďte elektronický zápis.

Jednomu kreditu odpovídá částka 700 Kč. Mezi FSI a účastníkem CŽV bude vyhotovena smlouva, kterou budete podepisovat dne 13.9.2017, podrobnosti o zápisu do CŽV obdržíte poštou.

Směrnice děkana č. 2/2016 - Směrnice děkana k CŽV (věnujte pozornost zvláště bodům C, D)

Type lifelong learning Form  Length 1 year
Language Czech 1. round from 1 Jul 2017
Bases of Mechanical Engineering

If you haven't been able to make your choice, try our other options.

Show all faculties