Faculty of Mechanical
Engineering

Vyberte si program

Lifelong Education

Programme is taught in Czech.

Týká se pouze studentů FSI, kteří neúspěšně zakončili své studium a jejich zkoušky z absolvovaných předmětů nepřekročí dobu 5 let při podání opětovné přihlášky do studia.

Předměty, které chcete studovat v rámci CŽV si zaregistrujte elektronicky v individuálním plánu na STUDISU, současně pro zimní i letní semestr.

V termínu do 7.9.2018 proveďte elektronický zápis.

Jednomu kreditu odpovídá částka 700 Kč. Mezi FSI a účastníkem CŽV bude vyhotovena smlouva, kterou budete podepisovat dne 12.9.2018, podrobnosti o zápisu do CŽV obdržíte e-mailem.

Pokyn děkana č. 8/2018 - Pokyn děkana k CŽV

Type lifelong learning Form  Length 1 year
Language Czech 1. round from 1 Jul 2018
Currently, no study fields exist for this degree programme.

If you haven't been able to make your choice, try our other options.

Show all faculties