RKO Jižní Morava

Ukončený projekt, podpora pokračuje, více informací naleznete na www.rko-era.cz.

Regionální kontaktní organizace Jižní Morava (RKO JM) byla konzultačním centrem pro problematiku rámcových programů EU na Jižní Moravě. RKO JM podporovala subjekty v České republice při získávání finančních dotací na řešení projektů v rámci 7. rámcového programu EU a tím přispívala k jejich zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. RKO Jižní Morava byla součástí sítě NINET, která sjednocuje kontaktní organizace pro Rámcové programy EU.

RKO JM nabízela:

  • čerstvé informace o aktuálních výzvách;
  • semináře zaměřené na konkrétní výzvy;
  • poradenství v oblasti přípravy, realizace a reportingu mezinárodních projektů;
  • konzultace v oblasti práv k duševnímu vlastnictví;
  • zprostředkování kontaktů a doporučení vhodných partnerů;
  • a další služby.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře MŠMT v rámci programu EUPRO.