Ondřej Vyšenka

   administrátor duševního vlastnictví

   telefon: +420 5 4114 4231
   e-mail: vysenka@ro.vutbr.cz

 

 

 

S čím Vám může pomoci: Ondřej Vyšenka má na starosti záležitosti spojené s ohlášenými předměty práv průmyslového vlastnictví na VUT v Brně. Jeho práce zahrnuje koordinaci celého interního procesu od ohlášení předmětu původcem po uplatnění práva VUT v Brně na ohlášený předmět, přípravu dokumentů spojených s procesem ohlášení, uplatněním práva a zajištěním právní ochrany, zajišťování komunikace CTT s původci, s útvarem prorektora pro tvůrčí rozvoj, s kanceláří rektora, s děkanáty a ústavy VUT v Brně a s externími patentovými zástupci.