Ing. Miroslava Pumprlová Němcová, Ph.D.

Manažerka transferu technologií FAST

telefon: +420 5 4114 7787
e-mail:  nemcova.m@fce.vutbr.cz

adresa: FAST - Žižkova 511/17, Brno 60200
kancelář: Z17/Z467


 

S čím Vám může pomoci: Miroslava Pumprlová Němcová pomůže všem zaměstnancům Fakulty stavební, kteří mají dotaz vztahující se k procesu komercializace výzkumného výsledku.

Paní Němcová je aktuálně na mateřské dovolené.