Ing. Miroslava pumprlová Němcová, Ph.D.

Manažerka transferu technologií FAST

telefon: +420 5 4114 7787
e-mail:  nemcova.m@fce.vutbr.cz

Adresa: Veveří 331/95, 60200, Brno
Místnost: Z467, FAST


 

S čím Vám může pomoci: Miroslava Němcová pomůže všem zaměstnancům Fakulty stavební, kteří mají dotaz vztahující se k procesu komercializace výzkumného výsledku.