• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Lidské zdroje

Personální a mzdové záležitosti zaměstnanců VUT v Brně jsou v kompetencích příslušných oddělení jednotlivých fakult. Zaměstnanecký odbor rektorátu zajišťuje tyto náležitosti pro zaměstnance Rektorátu a ostatních součástí a dále provádí zpracování mezd a odměn pro všechny fakulty a složky (s výjimkou Kolejí a menz).

Seznam výběrových řízení a volných míst je zveřejněn na Úřední desce.

Nabídky zaměstnání a brigád pro studenty

Nabídka zaměstnání a brigád

více ...

Lidské zdroje

Kontakt

ZAMĚSTNANECKÝ ODBOR
REKTORÁT
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: 541 145 216
e-mail: suchanek@ro.vutbr.cz