• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Magisterské studium

VUT v Brně nabízí 1,5 až 2leté magisterské navazující studium formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul inženýr (Ing.) nebo inženýr architekt (Ing. arch.) nebo magistr umění (MgA.).

Přijímací řízení

Přijímací řízení do magisterských navazujících studijních programů je v kompetenci jednotlivých fakult a VŠ ústavů. Jednou z podmínek pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je doklad o úspěšném absolvování bakalářského studia.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol