• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Bakalářské studium

Bakalářské studijní programy pokrývají široké spektrum klasických technických a přírodovědných oborů, včetně oborů architektonických a uměleckých, dále řadu interdisciplinárních programů spojujících inženýrství s přírodovědnými disciplínami, ekonomikou, zdravotnictvím.

VUT v Brně nabízí 3 až 4leté bakalářské studium formou prezenčního nebo kombinovaného studia.  Po jeho úspěšném ukončení získá absolvent titul bakalář (Bc., BcA. na Fakultě výtvarných umění).

Přijímací řízení

Přijímací řízení zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení je v kompetenci jednotlivých fakult a VŠ ústavů.

Kontakt
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Antonínská 548/1, Brno 601 90
telefon: viz nejčastější čísla
e-mail: vut@vutbr.cz
www.vutbr.cz
www.vut.cz

Virtuální prohlídka

IČ 00216305
DIČ CZ00216305

datová schránka: yb9j9by 
BUT at Facebooku BUT at Twitter BUT at Youtube

Videoarchiv
Nejsem idol